Ένταξη στο μητρώο του ΕΟΠΥΥ καλούνται να κάνουν οι εισαγωγείς φορητής περιτοναϊκής κάθαρσης

Η αποζημίωση θα καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού, όπως αναφέρεται στον νέο ΕΚΠΥ

Να αιτηθούν ένταξη στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΕΟΠΥΥ φορητών συστημάτων περιτοναϊκής κάθαρσης, ζητεί από τους εισαγωγείς η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Οργανισμού.

Σχετική πρόβλεψη υπάρχει στο άρθρο 20 (παράγραφος 11) του νέου Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), ο οποίος παρατίθεται πιο κάτω.

Στο εν λόγω άρθρο αναφέρεται πως “χορηγείται πρότυπο φορητό σύστημα για την ασφαλή εφαρμογή της περιτοναϊκής κάθαρσης σε ασθενείς τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής νόσου που υποβάλλονται στην προαναφερόμενη μέθοδο.

Οι ασθενείς πρέπει να έχουν ενεργή κοινωνική ζωή, μετά από γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, η οποία θα αιτιολογεί πλήρως την χορήγηση του και θα εγκρίνεται από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.

Η αποζημίωση θα καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού”.

Όπως εξηγούν οι ειδικοί της Μονάδας Περιτοναϊκής Κάθαρσης του “Γ. Γεννηματάς” της Αθήνας, τα τελευταία χρόνια διενεργείται περιτοναϊκή κάθαρση με φορητό μηχάνημα και με τρόπο αυτοματοποιημένο κατά τη διάρκεια του νυκτερινού ύπνου, στην κρεβατοκάμαρα του ασθενούς.

Ως “θεραπεία σπιτιού” προτιμάται από πολλούς χρόνιους νεφροπαθείς διεθνώς.

Σε χώρες όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, το 25% έως 30% των ασθενών με τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση.

Στη χώρα μας το ανάλογο ποσοστό είναι κάτω από 10% και ανάλογες Μονάδες υπάρχουν μόνο σε μεγάλα δημόσια νοσοκομεία.

Κάθαρση

Η περιτοναϊκή κάθαρση είναι μια μέθοδος υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας, ισοδύναμη με την αιμοκάθαρση.

Μετά την τοποθέτηση ενός καθετήρα στην περιτοναϊκή κοιλότητα (ανάμεσα στα δύο φύλλα της περιτοναϊκής μεμβράνης, στην κοιλιά) χορηγείται μία ποσότητα ειδικού διαλύματος που παραμένει για ορισμένο χρόνο στη θέση αυτή.

Μέσω της μεμβράνης, τοξικές και άχρηστες ουσίες που συσσωρεύονται στον οργανισμό, λόγω μη – λειτουργίας των νεφρών, περνούν προς το διάλυμα.

Παροχετεύοντας το διάλυμα σε καθορισμένο χρόνο, απομακρύνονται από τον οργανισμό αυτές τις τοξικές ουσίες.

Η επανάληψη των αλλαγών σε τακτά χρονικά διαστήματα προσφέρει κάθαρση ανάλογη με αυτή της αιμοκάθαρσης και της νεφρικής λειτουργίας.

Η βασική διαφορά με την αιμοκάθαρση είναι ότι η μέθοδος – μετά την αρχική εκπαίδευση και έναρξη – γίνεται στο σπίτι (home therapy) και όχι σε νοσοκομείο.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

 

Πηγη:https://www.iatronet.gr