Έντονο πρέσινγκ από τους θεσμούς για περαιτέρω μείωση των δαπανών της Υγείας

Της Βασιλικής Κουρλιμπίνη – Capital
Περαιτέρω έλεγχος των δαπανών περίθαλψης, μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων, έλεγχος της συνταγογράφησης και της ζήτησης για υπηρεσίες  υγείας, αλλά και υποχρεωτική παραπομπή σε ειδικούς γιατρούς από τους οικογενειακούς περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στο κείμενο του SMοU με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ελληνική πλευρά για τώρα αλλά και για τα επόμενα χρόνια.
Ειδικότερα, στο κείμενο προβλέπεται ότι η εφαρμογή του “gate keeping” για την πρόσβαση σε εξειδικευμένους γιατρούς θα αναπτυχθεί σταδιακά μέσα στο 2018, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η υπαγωγή των πολιτών σε οικογενειακό γιατρό.
Επίσης στις υποχρεώσεις του υπουργείου Υγείας περιλαμβάνονται:
-η θέσπιση κλειστού προϋπολογισμού για τα οπτικά και την ειδική αγωγή
-η χαρτογράφηση των δυνατοτήτων του δημόσιου τομέα και μέχρι το Δεκέμβριο με βάση τη χαρτογράφηση αυτή να έχει αξιολογηθεί ποιες υπηρεσίες πρέπει να λαμβάνονται από τον ιδιωτικό τομέα ανά περιοχή.
-να εφαρμοστεί το νέο σύστημα ηλεκτρονικών παραπομπών (e-referrals) και συνταγογραφικές οδηγίες
-οι επιστροφές των παρόχων θα ελέγχονται κάθε έξι μήνες και θα δημοσιοποιούνται τακτικά από τον ΕΟΠΥΥ
-να ολοκληρωθεί η διαδικασία για τον συμψηφισμό εκκρεμών ποσών επιστροφής για παρελθούσες περιόδους (2013 – 2015)
-η αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων φαρμάκων στο 40%
-η λειτουργία του κέντρου αξιολόγησης της καινοτομίας της Υγείας (ΗΤΑ), που θα αξιολογεί ποια νέα φάρμακα πρέπει θα αποζημιώνονται.
Πηγη:http://medispin.blogspot.gr/