Ένωση Ασθενών Ελλάδος: Αποδοκιμάζει το νομοσχέδιο για τον ΕΟΠΥΥ

Την έντονη διαμαρτυρία της εκφράζει η Ένωση Ασθενών Ελλάδας καθώς η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για το μετασχηματισμό του ΕΟΠΥΥ όχι μόνο δε συνιστά αποτέλεσμα διαλόγου με τους κοινωνικούς και επιστημονικούς εταίρους, αλλά αυτή τη φορά δεν τηρεί ούτε τα προσχήματα, παρακάμπτοντας ως τροπολογία τη θεσμοθετημένη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης.

Από τη στιγμή της ίδρυσής της, η συνομοσπονδία των συλλόγων ασθενών της χώρας έχει υποβάλει στη δημόσια σφαίρα τις προτάσεις της για τη ριζική αναδιοργάνωση και την αναβάθμιση του ρόλου του ΕΟΠΥΥ.

Οι άξονες των προτάσεών της ευθυγραμμίζονται με τις συστάσεις της επιστημονικής κοινότητας και περιλαμβάνουν 1) τη συγκρότηση ενός ανεξάρτητου οργανισμού στα πρότυπα των περισσοτέρων ευρωπαϊκών συστημάτων, 2) τη μετατροπή του σε έναν ενιαίο μοναδικό πληρωτή, ο οποίος θα διαχειρίζεται το σύνολο των δημόσιων πόρων για την υγεία με ενισχυμένη διαπραγματευτική ισχύ, 3) την αγορά υπηρεσιών υγείας από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα βάσει κριτηρίων κόστους και αποτελεσματικότητας που θα προάγουν τον υγιή ανταγωνισμό, 4) την αύξηση της δημόσιας δαπάνης υγείας τουλάχιστον κατά 1% του Α.Ε.Π. και 5) τη συμμετοχή των εκπροσώπων των ασθενών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του οργανισμού.

Προτάσεις του εθνικού φορέα ασθενών

Σε ένα σύστημα υγείας που υπηρετεί στην πράξη την ασθενοκεντρικότητα, το λιγότερο που οφείλει να κάνει η Πολιτεία για ένα νομοσχέδιο αιχμής, είναι τουλάχιστον να ακούσει τις προτάσεις και την επιχειρηματολογία του εθνικού φορέα των ασθενών. Αντίθετα, για μία ακόμη φορά, η έννοια της δημοκρατίας στην υγεία υπερκαλύπτεται από μία μυστικοπάθεια και προσπάθεια να παρακαμφθεί ο δημόσιος διάλογος.

Το Υπουργείο Υγείας οφείλει να επιβεβαιώσει στην πράξη ότι οι εκπρόσωποι των ασθενών αποτελούν το φυσικό σύμμαχο της Πολιτείας στις μεταρρυθμίσεις του υγειονομικού συστήματος, διαμέσου των παρακάτω ενεργειών:

  • – Άμεση δημοσίευση της τροπολογίας, καθώς οι θεσμικοί εταίροι δεν μπορούν να ενημερώνονται για ένα τόσο σημαντικό θέμα στη βάση δημοσιογραφικών πληροφοριών.
  • – Τήρηση επαρκούς χρονοδιαγράμματος για ουσιαστική δημόσια διαβούλευση των διατάξεων του νομοθετήματος.
  • – Διατήρηση της εκπροσώπησης κοινωνικών φορέων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και θέσπιση της συμμετοχής εκπροσώπου της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας για μία ακόμη φορά καθιστά σαφές ότι επιμένει στο δύσκολο δρόμο της συνευθύνης -και όχι της αδιέξοδης κριτικής- στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών υγείας. Είμαστε μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος για την επόμενη ημέρα του υγειονομικού συστήματος. Ως εκ τούτου, καλούμε το Υπουργείο Υγείας να αναγνωρίσει και να τιμήσει επιτέλους στην πράξη το διακριτό μας ρόλο.

 

 

Πηγή: https://www.healthpharma.gr/