Έρευνα για την ποιότητα της υγείας των Ευρωπαίων

Επτά στους δέκα πολίτες ηλικίας 16 ετών και άνω που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αξιολόγησαν την κατάσταση υγείας τους ως καλή ή πολύ καλή το 2017 (70%). Αντίθετα, λιγότεροι από έναν στους δέκα (8%) αξιολόγησαν το επίπεδο υγείας τους ως κακό ή πολύ κακό το ίδιο έτος, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ. Η ταξινόμηση περιλαμβάνει πέντε επίπεδα προσωπικής κατάστασης υγείας: πολύ καλή, καλή, δίκαιη, κακή και πολύ κακή.

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω, που αντιλαμβάνεται την υγεία του ως καλή ή πολύ καλή, καταγράφηκε στην Ιρλανδία (83%), την Κύπρο (78%), την Ιταλία και τη Σουηδία (77%)., τις Κάτω Χώρες (76%) και τη Μάλτα (75%), ενώ ακολουθούν η το Βέλγιο και η Ισπανία με 74% και η Ελλάδα με 73%. Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, το χαμηλότερο ποσοστό αναφέρθηκε στη Λιθουανία και τη Λετονία (από 44%), την Πορτογαλία (49%), την Εσθονία (53%), την Πολωνία και την Ουγγαρία (από 59%).

Στην ΕΕ, το 72% των ανδρών ηλικίας 16 ετών και άνω αξιολόγησε την υγεία του ως πολύ καλή ή καλή το 2017, σε σύγκριση με το 67% των γυναικών. Η διαφορά στην αξιολόγηση μεταξύ ανδρών και γυναικών μπορεί να παρατηρηθεί σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Το μεγαλύτερο κενό είναι για τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, όπου το 45% των ανδρών αντιλήφθηκε ότι η κατάσταση υγείας του είναι καλή ή πολύ καλή σε σύγκριση με το 39% των γυναικών.

Το ποσοστό του πληθυσμού που αξιολόγησε την υγεία του ως καλό ή πολύ καλό τείνει να μειώνεται με την ηλικία. Περισσότερο από το 88% του ανδρικού πληθυσμού ηλικίας 16 έως 44 ετών αντιλαμβανόταν την υγεία τους ως καλή ή πολύ καλή. Το ποσοστό μειώθηκε στο 69% για τους άνδρες ηλικίας 45 έως 64 ετών και μειώθηκε περαιτέρω σε 45% για τους άνδρες άνω των 65 ετών. Μια παρόμοια τάση μπορεί να παρατηρηθεί και με τις γυναίκες. Το ποσοστό των γυναικών ηλικίας 16 έως 44 ετών που αντιλήφθηκαν την υγεία τους ως καλή ή πολύ καλή ήταν 87%, σε σύγκριση με το 65% για τα άτομα ηλικίας 46 έως 64 ετών και 39% για τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω.

 

Πηγη:https://www.healthweb.gr