Έρχεται ΥΑ για τις κλινικές μελέτες

Ένα βήμα πριν τη δημοσίευση Υπουργικής Αποφασης που αφορά στις κλινικές μελέτες βρίσκεται το Υπουργείο Υγείας.

Όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας της Αριστοτέλους, Γ. Γιαννόπουλος στην Επιστημονική Συνάντηση για την Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας, η ΥΑ θα κατατεθεί προς συζήτηση στο πλαίσιο της Επιτροπής Παρακολούθησης της Φαρμακευτικής Δαπάνης.

Μεταξύ άλλων, με την απόφαση αναμένεται να εισαχθούν ενιαίοι κανόνες, να συμβάλει στην επιτάχυνση των διαδικασιών, αφαιρώντας από την τελική διαδικασία έγκρισης τα επιστημονικά συμβούλια των νοσοκομείων.

 

Πηγη:https://virus.com.gr