Έρχονται νέες νοσηλευτικές ειδικότητες και εξειδικεύσεις στα νοσοκομεία! Τι ετοιμάζει το υπ.Υγείας

Νέο θεσμικό πλαίσιο ετοιμάζει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας για τις νοσηλευτικές ειδικότητες ενώ σχεδιάζονται και εξειδικεύσεις οι οποίες θα συμβάλουν στην βαθμολογική ανέλιξη των νοσηλευτών στα δημόσια νοσοκομεία.

Ήδη το αρμόδιο όργανο που έχει θεσπιστεί στο υπουργείο Υγείας το Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.), έχει συντάξει μία πρόταση για νομοθετικές αλλαγές αλλά και για τη δημιουργία νέων εξειδικεύσεων για τους νοσηλευτές.

Συγκεκριμένα το Εθνικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας να καθοριστούν νέες εξειδικεύσεις αλλά και να καθοριστούν με κάθε λεπτομέρεια οι αρμοδιότητες όσων νοσηλευτών εφημερεύουν.

Να σημειωθεί ότι η ηγεσία του υπουργείου Υγείας αναμένεται να προωθήσει αλλαγές για τους νοσηλευτές στο νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζει για τους Οργανισμούς των Νοσοκομείων.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.) πάντως έπειτα από ομόφωνη απόφαση θα εισηγηθεί στο υπουργείο Υγείας:

-Την καθιέρωση 8 Βασικών Ειδικοτήτων (προστίθενται 4 νέες) και 11 Εξειδικεύσεων

-Τη δυνατότητα απόκτησης ειδικότητας για ούλους όσοι κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας νοσηλευτικής εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) ή επισκεπτών υγείας και άδεια άσκησης επαγγέλματος, και εφ’ οσον το επιθυμούν.

-Διάρκεια των βασικών ειδικοτήτων θα είναι οι 18 μήνες και των εξειδικεύσεων 6 μήνες

-Ο κάτοχος Ειδικότητας μοριοδοτείται ώστε να έχει βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη

Νοσηλευτικές ειδικότητες και εξειδικεύσεις δύνανται να χορηγούνται από υπηρεσίες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που κρίνονται ως «Εκπαιδευτικές Μονάδες»

 

Πηγη:https://www.healthreport.gr