Έτοιμα οκτώ από τα 70 αναβαθμισμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα – Τι σημαίνουν για ασθενείς και γιατρούς

Θα αποτελέσουν “εργαλεία” ηλεκτρονικής υγείας και ένα χρήσιμο βοήθημα για την εφαρμογή κανόνων ορθής κλινικής πρακτική.

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Υγείας τα πρώτα οκτώ από τα 70 αναβαθμισμένα διαγνωστικά θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Αφορούν μεγάλες θεραπευτικές κατηγορίες, στις οποίες περιλαμβάνονται η υπέρταση, οι λοιμώξεις, η οστεοπόρωση, οι οφθαλμολογικές και σπάνιες παθήσεις, η δυσλιπιδαιμία, τα ψυχιατρικά νοσήματα και η ψωρίαση.

Σε ισχύ βρίσκονται ήδη τέσσερα θεραπευτικά πρωτόκολλα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) για τη δυσλιπιδαιμία, την οστεοπόρωση, τον διαβήτη και την υπέρταση.

Τα “θεραπευτικά πρωτόκολλα” αποτελούν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κινείται ο γιατρός της εξωνοσοκομειακής φροντίδας, για τη διάγνωση και τη θεραπεία της νόσου. Για τον σκοπό αυτό, αναμένεται να ενσωματωθούν σε όλες τις ηλεκτρονικές εφαρμογές Υγείας που λειτουργούν στη χώρα.

Το υπουργείο Υγείας προωθεί και “κλινικά πρωτόκολλα”, τα οποία θα ενσωματωθούν στα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων και θα διασυνδεθούν με το σύστημα των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων.

Κεντρικός στόχος των παρεμβάσεων είναι – εκτός των θεραπευτικών οδηγιών – να διαμορφωθεί ένα συνοπτικό ιστορικό και να αναπτυχθούν ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος του Ασθενούς και τα Μητρώα Χρονίων Παθήσεων.

Απώτερος στόχος είναι να αποτελέσουν “εργαλεία” ηλεκτρονικής υγείας και ένα χρήσιμο βοήθημα για την εφαρμογή κανόνων ορθής κλινικής πρακτική, με διπλό στόχο: την αποτελεσματική παροχή φροντίδας, και τη συλλογή μεγάλων δεδομένων (big data) για τη λήψη αποφάσεων σχετικών με πολιτικές Υγείας.

Όπως επισημαίνει στην εισαγωγή του ο γενικός γραμματέας Γιώργος Γιαννόπουλος (φωτό), το υπουργείο Υγείας βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης μιας μεγάλης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας.

Διάγνωση

Αφορά τη διασφάλιση της ταχύτερης διάγνωσης, της βέλτιστης θεραπείας, της αποτελεσματικότερης παρακολούθησης των ασθενών, αλλά και της πλέον αποδοτικής διαχείρισης των πόρων για την Υγεία.

Στο πλαίσιο αυτό, από τον Μάιο του 2017, έχει αναστυσταθεί η Επιτροπή για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, η σύσταση της οποίας παρατίθεται πιο κάτω, με αρμοδιότητα την κατάρτιση και επεξεργασία των διαγνωστικών – θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη δημιουργία μητρώων ασθενών.

Η σύνταξή τους βασίστηκε στις εισηγήσεις των αντίστοιχων επιστημονικών ομάδων εργασίας, οι οποίες αποτελούνται από ιατρούς με αποδεδειγμένη εκπαίδευση, εξειδίκευση και εμπειρία στο εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο.

Επιπλέον Πληροφορίες

Πηγη:http://www.iatronet.gr