Έχει δρόμο η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων του ΕΣΥ

Υπό διερεύνηση βρίσκεται από την ΗΔΙΚΑ η δυνατότητα επέκτασης της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα δημόσια νοσοκομεία, σύμφωνα με το Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας, ο οποίος αναφέρθηκε και στην ενεργοποίηση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, καθώς και στην έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Φαρμάκου.

Τα βήματα που έχουν γίνει, τα εμπόδια που προκύπτον αλλά και τις επόμενες κινήσεις της Αριστοτέλους στο πεδίο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, περιέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος, από το βήμα του συνεδρίου HealthIT 2019.

Μεταξύ, άλλων, όμως ανέφερε πως ολοκληρώθηκε  η μελέτη του Ενιαίου Καταλόγου Φαρμακευτικών Ουσιών (ΕΚΦΟ) και εντός των επομένων ημερών θα ξεκινήσει η υλοποίηση του. «Η χώρα μας θα είναι η πρώτη ίσως χώρα που θα αποκτήσει ένα πλήρες μητρώο φαρμακευτικών ουσιών βασισμένων στις αρχές της διαλειτουργικότητας και στα σύγχρονα πρότυπα κωδικοποιήσεων που επιβάλλει η ΕΕ», σημείωσε.

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας

Εν αναμονή των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων  βρίσκεται η ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας. Όπως δήλωσε ο κ. Μπασκόζος οι εν λόγω υπουργικές αποφάσεις θα διευκρινίζουν ποιος και πότε θα ενεργοποιεί το φάκελο και πως θα ταυτοποιείται ο πολίτης στο σημείο φροντίδας. Αυτό, «θα αποτελέσει την καλύτερη εγγύηση προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Έχουμε επεξεργαστεί σειρά τεχνικών λύσεων τις οποίες και θα εξαγγείλουμε» ανέφερε.

Κατά τον κ. Μπασκόζο, ο Φάκελος είναι μια αυτόνομη μεταρρύθμιση, η οποία τέμνεται με τη μεταρρύθμιση της ΠΦΥ, αλλά είναι μόνο μέρος ή υποσύνολο της. Παράλληλα, έχει διασφαλιστεί η υποχρέωση των παρόχων ιατρικής φροντίδας, για συμπλήρωση και αξιοποίησή του, αλλά παράλληλα τίθενται και οι  δικλείδες ασφάλειας στη χρήση του, «μην επιτρέποντας την εκμετάλλευσή του από τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εργοδότες και όποιον άλλον θα επιθυμούσε να έχει γνώση των προσωπικών μας δεδομένων υγείας, για αλλότριους με τη φροντίδα υγείας σκοπούς. Και αυτό δυσαρέστησε πολλούς, μερικοί των οποίων δηλώνουν και «ανησυχούντες». Όμως η συγκέντρωση μεγάλων δεδομένων υγείας δεν μπορεί να αποτελέσει την κερκόπορτα στην απομείωση της προσωπικής μας ελευθερίας και αυτό το νομοθετήσαμε. Για εμάς ο πολίτης είναι ο κυρίαρχος του συστήματος και αυτός θα έχει τη γνώση και την άμεση πληροφόρηση  για ότι εξελίσσεται στον φάκελό του», συμπλήρωσε.

Ψηφιακή διασύνδεση των νοσοκομείων του ΕΣΥ

Παράλληλα, ο κ. Μπασκόζος αναφέρθηκε και στην αυτοτέλεια της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως μέτρο επιτάχυνσης των διαδικασιών. «Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι μια οριζόντια επιτελική διεύθυνση η οποία οφείλει και

πρέπει να συνεργάζεται ισότιμα διοικητικά με όλες τις διευθύνσεις του Υπουργείου και να συμμετέχει στον επιτελικό και στρατηγικό σχεδιασμό, σε όλες τις εκφάνσεις του, διότι σήμερα δεν νοείται πολιτικό, εφαρμοστικό και διοικητικό πλαίσιο χωρίς την ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των ψηφιακών τεχνολογιών», ανέφερε.

Κατά το Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας, τον κύριο ρόλο παρακολούθησης της ψηφιακής πολιτικής του τομέα της υγείας οφείλει να τον έχει επιτελικά το Υπουργείο. Ένας ρόλος που διαχέεται σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και λειτουργίας. «Το ίδιο μοντέλο έχουμε σχεδιάσει να εφαρμόσουμε και σε επίπεδο Νοσοκομειακών Μονάδων Υγείας, μετατρέποντας τις Υποδιευθύνσεις Πληροφορικής σε αυτοτελείς, υπαγόμενες άμεσα στη διοίκηση και αυτό θα γίνει με το επικείμενο νομοσχέδιο των Οργανισμών που πρόκειται να ψηφιστεί εντός των επόμενων μηνών», συμπλήρωσε.

Τι γίνεται, όμως, με το διαχρονικό αγκάθι της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων; Σύμφωνα με τον κ. Μπασκόζο, έχει ανατεθεί στην ΗΔΙΚΑ η ανάλυση για την επέκταση της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στο Νοσοκομειακό περιβάλλον. Στόχος είναι να έχει το Υπουργείο μια πλήρη εικόνα του τι σημαίνει τεχνο-οικονομικά η επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα Νοσοκομεία, εντός των επομένων δύο μηνών. «Είναι η δεύτερη μεγάλη μελέτη στη λογική της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων αφού η μέθοδος που επιλέξαμε είναι η διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων των Νοσοκομείων με τις κεντρικές υπηρεσίες της ΗΔΙΚΑ και όχι το ξήλωμα του ιατρονοσηλευτικού φακέλου και του ατομικού συνταγολογίου των Νοσοκομείων και αυτό πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό και σεβαστό και από τις εταιρείες πληροφορικής των Νοσοκομείων. Είναι ίσως η μεγαλύτερη ευκαιρία που είχαν να αποδείξουν ότι υιοθετούν στην πράξη τη διαλειτουργικότητα που τόσο συχνά επικαλούνται», συμπλήρωσε.

Τέλος, ο κ. Μπασκόζος αναφέρθηκε στο Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας, υποστηρίζοντας πως η διαμόρφωση του προχωράει και σύντομα ολοκληρώνεται και το περιεχόμενο του έργου, ενώ ανέφερε πως θα υπάρξουν και άλλες προκηρύξεις για θέσεις στελεχών πληροφορικής σε ΥΠΕ και Νοσοκομεία (38 άτομα έχουν ήδη προσληφθεί).

 

Πηγη:https://virus.com.gr/