Ίδρυμα Μποδοσάκη: Σχέδιο Δράσης γα την Δημόσια Υγεία

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη μερίμησε για την κατάρτιση τεσσάρων ολοκληρωμένων Σχεδίων Δράσης, μεταξύ αυτών και για την Δημόσια Υγεία. Το σχέδιο θα παρουσιαστεί ως κείμενο συζήτησης στις 12 Απριλίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Αναλυτικά, τα σχέδια αφορούν το Πανεπιστήμιο του 2030, την αναβάθμιση της Δημόσιας Υγείας, την αντιμετώπιση βασικών Περιβαλλοντικών Προκλήσεων και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών στη χώρα μας.  Η πρωτοβουλία ελήφθη στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Πρωτοβουλία 1821-2021 και με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον της Ελλάδας. Tα Σχέδια Δράσης θα τεθούν στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών της πολιτείας προς αξιοποίηση.

Για το συγκεκριμένο εγχείρημα το Ίδρυμα  ζήτησε από  Έλληνες ειδικούς σε θέματα Δημόσιας Υγείας  να συνεισφέρουν την καλύτερη επιστημονική τεκμηρίωση και διεθνή εμπειρία στην προσπάθεια αυτή. Ειδικότερα, συστάθηκε Κεντρική Συντονιστική Ομάδα , η οποία συμμάχησε με 50μελή Επιστημονική Ομάδα. Για την τελεσφόριση της προσπάθειας χρειάστηκαν 18 μήνες αφιλοκερδούς εργασίας και διαλόγου με την πανεπιστημιακή και επαγγελματική κοινότητα και τους ενεχόμενους φορείς. Στην προσπάθεια αυτή λήφθηκαν υπόψιν οι διεθνείς εξελίξεις, ένα Σχέδιο Δράσης για την αναβάθμιση του ελληνικού συστήματος Δημόσιας Υγείας. Το Σχέδιο Δράσης είναι διαθέσιμο εδώ .

Η Κεντρική Συντονιστική Ομάδα είναι οκταμελής με:

  • Πρόεδρο τον κ. Άγι Τσουρό, Πρώην Διευθυντή Πολιτικής και Διακυβέρνησης για την Υγεία και Ευεξία στον Π.Ο.Υ. Ευρώπης

και αντιπροέδρους:

  • Αντιπροέδρους τους κ.κ. Γιάννη Κυριόπουλο, Ομότιμο Καθηγητή Οικονομικών της Υγείας, ΕΣΔΥ και Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Γιώργο Χρούσο, Ομότιμο Καθηγητή Παιδιατρικής & Ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περιεχόμενο

Ειδικότερα, το Σχέδιο Δράσης εμπειέχει τα δομικά στοιχεία ενός σύγχρονου Συστήματος Δημόσιας Υγείας, καθώς και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του, ενώ δίνει μεγάλη έμφαση στο δικαίωμα στην υγεία, την ισότητα και τη βιωσιμότητα.Έμφαση δίνεται στις διατομεακές πολιτικές, τις υπηρεσίες και δραστηριότητες που αφορούν στην πρόληψη και προαγωγή υγείας, την προστασία και παρακολούθηση της υγείας σε πληθυσμιακό επίπεδο και τη διαχείριση κρίσεων, όπως η πανδημία από τη νόσο COVID-19. Στο κείμενο διατυπώνονται ιεραρχημένες προτάσεις που θα μπορούσαν να συγκροτήσουν έναν στρατηγικό οδικό χάρτη με ορίζοντα το 2030, αλλά με βασική προϋπόθεση τον εκτεταμένο διάλογο, την ευρεία συναίνεση, την πολιτική βούληση και τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων από την αρχή της διαδικασίας.

Μεθοδολογία

Βάση αποτέλεσαν οι πιο σύγχρονες έννοιες της Δημόσιας Υγείας σε διεθνές επίπεδο. Στόχος αποτέλεσε η βιωσιμότητα του Ο.Η.Ε. και κάλυψε όλες τις βασικές λειτουργίες της Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. Διενεργήθηκε επίσης για πρώτη φορά στην Ελλάδα έρευνα για τις στάσεις και αντιλήψεις των λειτουργών Δημόσιας Υγείας αναφορικά με τη λειτουργία και αναδιοργάνωση του συστήματος.

Σημειώνεται ότι μετά την παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης, η Επιστημονική Επιτροπή θα δέχεται σχόλια και ερωτήσεις στο mail: publichealth@bodossaki.gr ως τις 12 Μαΐου, με στόχο να ληφθούν υπόψιν στην τελική διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης και των σχετικών κειμένων.

 

 

Πηγη: https://virus.com.gr/