«Αγκάθια» και «αντίβαρα» στην πρόταση τιμολόγησης της Αριστοτέλους

Προβληματισμό και ενστάσεις έχει προκαλέσει στη φαρμακοβιομηχανία από την πρώτη στιγμή η πρόταση του Υπουργείου Υγείας για αλλαγές στη φαρμακευτική πολιτική. Το σύνολο της αγοράς εξέφρασε από την πρώτη στιγμή τις αντιρρήσεις της για διάφορα σημεία της εν λόγω πρότασης, διεκδικώντας και προτείνοντας διαφορετική «πλεύση».
Αυτό κατέστη σαφές και στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου της ΠΕΦ, όπου οι προτάσεις της Αριστοτέλους χαρακτηρίστηκαν «κοροϊδία» και «τσιρότα». Κοινά «αγκάθια» μεταξύ των εταιριών είναι, μεταξύ άλλων, η κατεύθυνση διάσπασης της δαπάνης σε κλειστούς προϋπολογισμούς ανά ATC4, η καθήλωση της φαρμακευτικής δαπάνης στο 1,945 δισ. ευρώ, ενώ η αγορά διεκδικεί συνολικά την εξαίρεση από το clawback εμβολίων και ανασφαλίστων. Θετική εξέλιξη θεωρείται η θέσπιση ετήσιας τιμολόγησης.
Ειδικά για τις εταιρείες μέλη του ΣΦΕΕ, η πρόταση της Αριστοτέλους για την τιμολόγηση απορρίπτεται κατ’ αρχήν. Στο επίκεντρο της αντίθεσης βρίσκεται η επιλογή της χαμηλότερης τιμής της Ευρωζώνης ως βάση τιμολόγησης, ενώ απορρίπτεται και η πρόταση για κατανομή του clawback σε αναλογία 70%-30% (αυξάνοντας το μερίδιο ανάπτυξης από το 10% σε 30%).
Η αντιπρόταση
Ο περιορισμός του καλαθιού των χωρών, από τις οποίες αντλούνται τιμές βάσης, στα κράτη της Ευρωζώνης δεν αντιμετώπισε αντιρρήσεις, αλλά για τι φαρμακευτικές εταιρίες μέλη του ΣΦΕΕ η τιμή στα on patent φάρμακα θα πρέπει να προκύπτει από το μέσο όρο των 3 χαμηλοτέρων τιμών της Ευρωζώνης. Ο μ.ο. αυτός θα πρέπει να αποτελεί και το αυστηρό κατώτατο όριο. Η ανατιμολόγηση να γίνεται με τον 9ψηφιο κωδικό ΕΟΦ (όπως και η τιμολόγηση), εφαρμόζοντας το μ.ο. και όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμες 3 χώρες, το φάρμακο να ανακοστολογείται με γραμμική αναγωγή στην πλησιέστερη συσκευασία.
Σε ό,τι αφορά τα φάρμακα εκτός προστασίας, προτείνεται η τιμή του off patent να μειώνεται κατά 50% τον πρώτο χρόνο μετά τη λήξη της πατέντας και την κυκλοφορία του πρώτου γενόσημου. Στα επόμενα δύο χρόνια προτείνεται μείωση τιμής κατά 20%, ετησίως. Μετά την 3τία ανατιμολογήσεων θα μπορεί να μειώνεται κατά 10% κατ’ έτος έως ότου αγγίξει το κατώτερο θεσπισμένο όριο, όπου και η ανατιμολόγηση θα φρενάρει. Αυτό το κατώτατο όριο θα είναι ΚΗΘ 0,25 ευρώ για τα off patent και 0,20 ευρώ για τα γενόσημα
Το γενόσημο θα διαμορφώνεται στο 80% του off patent, ενώ δεν θα εξαιρούνται τις διαπραγμάτευσης τα γενόσημα, αλλά εκείνα που θα κυκλοφορούν δύο χρόνια μετά την εισαγωγή του πρώτου γενόσημου.
Διαφορετική προσέγγιση προτείνεται και για το «αγκάθι» του υπολογισμού του ποσού υπέρβασης της δαπάνης. Η αύξηση του κριτηρίου ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα προκαλέσει περαιτέρω εμπόδια στην εισαγωγή νέων θεραπειών στην ελληνική αγορά.
Έτσι, αντιπροτείνεται το clawback να συνεχίζει να υπολογίζεται με τη συνταγή του 90%-10% για το 2019 ή να διαμορφωθεί στο 80%-20% για το 2019 και μετά το 2020 να οδηγηθεί στο 70%-30%. Για όλους, βέβαια, η αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης είναι απαραίτητη.
Τονίστηκε και στη συνέντευξη τύπου της ΠΕΦ. Η αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης σε ρεαλιστικά επίπεδα είναι απαραίτητη. Για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, όμως, τα γενόσημα δεν θα έπρεπε να καταβάλλουν clawback, ως φάρμακα που οδηγούν σε εξοικονομήσεις. Διεκδικείται δηλαδή, «δικαιότερη κατανομή του clawback σε ευθεία αναλογία με την αύξηση δαπάνης που κάθε φάρμακο προκαλεί αλλά σε σχέση με την απόλυτη τιμή του φαρμάκου», όπως επίσης και «ξεχωριστό budget για γενόσημα και off patent».
Η εξαίρεση των εμβολίων είναι κοινή συνισταμένη, όπως και της δαπάνης των ανασφάλιστων. Η ΠΕΦ προτείνει την κάλυψη των τελευταίων από ειδικούς λογαριασμούς πρόνοιας με τη συμμετοχή της βιομηχανίας, ενώ για την τιμολόγηση αναζητείται μια απλούστερη διαδικασία με σκοπό «την ταχεία διείσδυση των γενοσήμων και την διατήρηση σε κυκλοφορία οικονομικών φαρμάκων μέσω Ανώτατου ορίου Κόστους Ημερήσιας Θεραπείας».
«Τριετής προγραμματική συμφωνία κυβέρνησης- φαρμακοβιομηχανίας με συνυπολογισμό της προστιθέμενης αξίας που δημιουργεί κάθε φάρμακο/εταιρεία. Μία τριετή συμφωνία η οποία θα σταματήσει, πλέον, αυτό το μοντέλο χρεωκοπίας των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών που στερεί τον Έλληνα ασθενή από ποιοτικό οικονομικό φάρμακο», προτείνει η ΠΕΦ.
Κύκλοι της ΠΕΦ προτείνουν, δε, τα βιο-ομοειδή να τιμολογούνται στο 80% της τιμής αναφοράς του βιολογικού πρωτοτύπου.
Πηγη:http://medispin.blogspot.com