«Αγκάθι» στις υπηρεσίες αιμοδοσίας οι βλάβες εξοπλισμού και υλικών

«Αγκάθι» για τις υπηρεσίες αιμοδοσίας της χώρας μας αποτελούν οι βλάβες εξοπλισμού και υλικών. Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία του Συντονιστικού Κέντρου Αιμοεπαγρύπνησης (ΣΚΑΕ) του ΚΕΕΛΠΝΟ, στη χώρα μας κύρια αιτία των ανεπιθύμητων συμβάντων σχετικών με τη μετάγγιση αναφέρονται οι βλάβες εξοπλισμού και υλικών, όταν διεθνώς τα ανεπιθύμητα συμβάντα  αποδίδονται  κατά κύριο λόγο σε ανθρώπινο σφάλμα.

Ενδεικτικό είναι ότι από τα 765 ανεπιθύμητα συμβάντα (ατυχές περιστατικό που συνδέεται με τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή αίματος και συστατικών του) που καταγράφηκαν το 2016,  ποσοστό 32% σχετιζόταν με απόκλιση στην ποιότητα των υλικών, 20% στις διαδικασίες επεξεργασίας και 15% με διαδικασίες ελέγχου.

Την ίδια χρονιά καταγράφηκαν 1.332 ανεπιθύμητες αντιδράσεις σε ασθενείς κατά τη μετάγγιση 759.278 προϊόντων αίματος, ενώ ένας στους 133 αιμοδότες εμφάνισε κατά τη συλλογή αίματος κάποια ανεπιθύμητη αντίδραση (κυρίως ζάλη-ίλιγγο, αδυναμία, λιποθυμία).

Αναφορικά με τους αιμοδότες, από τα ίδια στοιχεία προκύπτει σταθερή μείωση της συχνότητας της ηπατίτιδας B, της ηπατίτιδας C και του ιού του έιτζ μεταξύ των αιμοδοτών (κατά 17%, 15% και 8,5% αντίστοιχα). Αντίθετα, υψηλή παραμένει η συχνότητα των λοιμώξεων μεταξύ των αιμοδοτών παραμένει υψηλή.

 

Πηγη:http://www.healthview.gr