Αγορά Απεικονιστικών Συστημάτων στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ 2019

129.316.482,60 ευρώ, δαπανήθηκαν για την αγορά απεικονιστικών συστημάτων στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία του  Ινστιτούτου Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Τεχνολογίας Νοσοκομείων (ISCHT) , τα οποία  παρουσίασε ο κ. Γιάννης Καραφύλλης, Supply Chain & Procurement expert, χθες στην εσπερίδα του Institute of Supply Chain and Hospital Technology (ISCHT) με τίτλο:«Παρουσίαση Ελληνικής αγοράς -Ιατροτεχνολογικών προϊόντων Μητρώα ιατροτεχνολογικών».

H Αξιολόγηση των Τεχνολογιών Υγείας (ΑΤΥ) είναι μια εμπεριστατωμένη διαδικασία, η οποία αξιολογεί ανεξάρτητα και αντικειμενικά μια νέα ή υπάρχουσα τεχνολογία και τη συγκρίνει με άλλες τεχνολογίες υγείας και/ή το ισχύον πρότυπο περίθαλψης. Η ΑΤΥ μπορεί να καλύπτει διάφορες πτυχές (τομείς), που κυμαίνονται από κλινικούς τομείς (π.χ. ασφάλεια, κλινική αποτελεσματικότητα) έως μη κλινικούς τομείς (π.χ. οικονομικός, δεοντολογικός, οργανωτικός), είπε μεταξύ άλλων ο κ. Γιάννης Καραφύλλης, Supply Chain & Procurement expert, χθες στην εσπερίδα .

 Όσον αφορά στις συνέργειες τόνισε ο κ. Καραφύλλης ότι ‘’ προσδοκώνται , μεταξύ κοινών κλινικών αξιολογήσεων των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ορισμένων διατάξεων των νέων κανονισμών της ΕΕ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τη διαγνωστική in vitro (π.χ. ενισχυμένοι κανόνες για την κλινική αξιολόγηση και την κλινική έρευνα· ομάδες εμπειρογνωμόνων σε επίπεδο ΕΕ για ιατροτεχνολογικά προϊόντα υψηλού κινδύνου).’’

Τι είναι το Ινστιτούτο Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Τεχνολογίας Νοσοκομείων (ISCHT);

Το Ινστιτούτο Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Τεχνολογίας Νοσοκομείων (ISCHT) αποτελεί ένα κέντρο αριστείας για τις δημόσιες συμβάσεις.  Αποστολή του είναι να προάγει την αριστεία στην προμήθεια ιατρικών συσκευών και φαρμάκων παρέχοντας εξειδικευμένα άρθρα, βιβλία, μελέτες, εκπαίδευση, συμβουλές και υποστήριξη σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων, οργανισμών, διευθυντών, νοσοκομείων και εταιρείες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Μυθικές αντιλήψεις για την τεχνολογία

Στην συνέχεια και μεταξύ άλλων, ανέφερε ο κ. Καραφύλης τις μυθικές αντιλήψεις για την τεχνολογία, σημειώνοντάς τα εξής :

  • Εφαρμόζουμε την τεχνολογία, αν και δεν έχει τεκμηριωθεί ότι έχει οφέλη για τον ασθενή
  • Νομίζουμε ότι η παλαιά τεχνολογία είναι πιο επικίνδυνη από τη νέα
  • Πιστεύουμε ότι η νέα τεχνολογία είναι καλύτερη και ασφαλέστερη από την παλαιά
  • Η νέα τεχνολογία είναι πιο αυτονόητη
  • Η νέα τεχνολογία είναι πιο ευέλικτη
  • Πιστεύουμε ότι η νέα τεχνολογία μειώνει τις ανάγκες για προσωπικό
  • Τα συστήματα ασφαλείας και συναγερμών κάνουν τη νέα τεχνολογία λιγότερο επικίνδυνη

Και επειδή οι αριθμοί μιλούν μόνοι τους , σας παραθέτουμε πιο κάτω , μερικά από τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Γιάννης Καραφύλλης, Supply Chain & Procurement expert.

Ελληνική Αγορά Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

iatrotexnologika 49

Ελληνική Αγορά Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων 2018 (σε %)

iatr sepososto

Συμβάσεις για Αγορά Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 2018-2019

simvaseis 2018 2019

Αγορά Απεικονιστικών Συστημάτων στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ 2019

AFORA APIKONISTIKON 29

Αριθμός Απεικονιστικών Μηχανημάτων ανά Κατηγορία Εξοπλισμού

ARITHMOS APIKONISTIKON ANA KATIGORIA

Προϋπολογισμοί Νοσοκομείων

 

PROIPOLOGISMOI NOSOKOMEION 2019

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΗΜΔΗΣ 2018

ESIDIS 2018

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΗΜΔΗΣ 2019

ESIDIS 2019

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΗΜΔΗΣ 2019

SYMVASIS KIMDIS

ΕΣΗΔΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ TO 2018

promithies 2018

ΕΣΗΔΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟ 2019

promithies 2019

Σχέση Μεριδίου Αγοράς Φαρμάκων & Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων σε Ελλάδα και Ευρώπη

sxesi 28

Παγκόσμια Αγορά

PAGKOSMIA AGORA

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

systimata 9

 

Πηγη:https://www.healthweb.gr/