Αγορά τεχνολογιών κυτταρικής θεραπείας

Στα 20 δισ. δολάρια το 2023 η αγορά τεχνολογιών κυτταρικής θεραπείας

Η αγορά των τεχνολογιών κυτταρικής θεραπείας προβλέπεται να φθάσει τα 19,9 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023 από 10,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018, με με μέσο ετήσιο ρυθμό ύψους 14,4%. Παράγοντες όπως οι αυξανόμενες κυβερνητικές επενδύσεις για την κυτταρική έρευνα, ο αυξανόμενος αριθμός πιστοποιημένων μονάδων παραγωγής και ο μεγάλος αριθμός κλινικών μελετών που βασίζονται σε κυτταροθεραπεία με βάση την ογκολογία οδηγούν στην ανάπτυξη αυτής της αγοράς.

Το τμήμα των αναλώσιμων προϊόντων αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά κυτταροθεραπείας. Το μεγάλο μερίδιο αυτού του τμήματος οφείλεται στην υψηλή ζήτηση για τα αναλώσιμα σε πειράματα που βασίζονται σε κύτταρα και στην έρευνα για τον καρκίνο που οδηγεί στην αύξηση του αριθμού των νέων προϊόντων. Επιπλέον, απαιτούνται αναλώσιμα σε κάθε βήμα της επεξεργασίας των κυττάρων. Αυτό αναμένεται να αυξήσει την εξεταζόμενη αγορά.

Την ίδια στιγμή, το τμήμα κυτταρικής επεξεργασίας κυριάρχησε στην αγορά των μέσων κυτταρικής θεραπείας το 2018 και αυτή η τάση αναμένεται να συνεχιστεί και κατά την περίοδο πρόβλεψης

Με βάση τη διαδικασία, η αγορά καταμερίζεται στην επεξεργασία των κυττάρων. τη συντήρηση, τη διανομή και τον χειρισμό των κυττάρων.

Η αγορά, ανά περιφέρεια, είναι κατακερματισμένη στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τον υπόλοιπο κόσμο (RoW). Η Βόρεια Αμερική αναμένεται να αντιπροσωπεύσει το μεγαλύτερο μερίδιο αυτής της αγοράς το 2018. Το μεγάλο μερίδιο αυτού του περιφερειακού τομέα μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στο υψηλό βάρος των χρόνιων ασθενειών και στην αύξηση των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης στις φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές βιομηχανίες.

Κυρίαρχοι παίκτες είναι οι Beckman Coulter, Inc. (ΗΠΑ), Becton, Dickinson και Company (ΗΠΑ), GE Healthcare (ΗΠΑ), Lonza (Ελβετία), Merck KGaA (Γερμανία), Miltenyi Biotec Technologies, Inc. (Καναδάς), Terumo BCT, Inc. (US) και Thermo Fisher Scientific, Inc. (US).

Πηγη:https://www.iatronet.gr