Αγωγή υγείας στα σχολεία από την επόμενη χρονιά χωρίς διαφημίσεις

Προγράμματα σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας – Περιορισμοί σε χορηγίες

Προγράμματα αγωγής υγείας στα σχολεία από την επόμενη χρονιά, ετοιμάζουν τα υπουργεία Υγείας και Παιδείας σε συνεργασία μεταξύ τους, στην προσπάθεια τα παιδιά να αναπτύξουν συνήθειες προστασίας και διατήρησης της υγείας τους .

Τα προγράμματα προς υλοποίηση θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στις υγειονομικές περιφέρειες ή τους εποπτευόμενους από το υπουργείο Υγείας φορείς ως τις 29 Ιουνίου, προκειμένου στη συνέχεια να λάβουν έγκριση και από το υπουργείο Παιδείας.

Τα αντικείμενα των παρεμβάσεων σχετίζονται με την αντιμετώπιση των μικροβίων, την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, την προαγωγή της Εθελοντικής Αιμοδοσίας, την αγωγή Στοματικής Υγείας, το AIDS και τις Ηπατίτιδες, την πρόληψη των εξαρτήσεων και την προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.

Ήδη αντίστοιχα τέτοια θέματα έχουν αναπτυχθεί σε προηγούμενες παρεμβάσεις αγωγής υγείας, με αποτέλεσμα από την καινούρια σχολική χρονιά να προτείνονται και νέες παρεμβάσεις που αφορούν τη χρήση του καπνού, την προαγωγή της ψυχικής υγείας, τη διαχείριση του άγχους, την υγιεινή και προστασία των ματιών και της όρασης, το περιβάλλον και η υγεία, η πρόληψη ατυχημάτων στο σχολείο ή στο νερό, ασφαλείς διαδρομές από και προς το σχολείο, ο υγιής ύπνος, το ασφαλές και δημιουργικό παιχνίδι, η υγιής στάση του σώματος, η υγιής αναπνοή και η πρόληψη των αλλεργιών.

Οι σχετικές παρουσιάσεις θα γίνονται σε δημοτικά και γυμνάσια, και στο σχετικό φάκελο που θα κατατίθεται προς έγκριση, οι φορείς καλούνται να παρουσιάσουν το σχεδιασμό των παρεμβάσεων/δράσεων, με αναφορά στους σκοπούς, στον πληθυσμό στόχο (ηλικιακή ομάδα), τη μεθοδολογία, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, την περιοχή παρέμβασης, (Νομός ή Περιφέρεια ή Πόλη), τη συχνότητα και διάρκεια των παρεμβάσεων στην τάξη (π.χ. δυο δράσεις στην τάξη – μια ώρα ενημέρωσης και μια ώρα βιωματικής παρέμβασης) ή δράσεις στο σχολείο (π.χ. στη Γ’ Γυμνασίου, 3 δράσεις ενημέρωσης, 2 βιωματικές παρεμβάσεις και 2 επισκέψεις), καθώς και τις διδακτικές ώρες που απαιτούνται κατά περίπτωση.

Στη σχετική εγκύκλιο του αναπληρωτή γενικού γραμματέα Υγείας Σταμάτη Βαρδαρού, επισημαίνεται ότι οποιοδήποτε υλικό θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο των προτεινόμενων παρεμβάσεων/δράσεων, δεν θα πρέπει να φέρει χαρακτηριστικά εταιριών που εμπορεύονται ή προβάλλουν προϊόντα ή ενισχύουν τις δράσεις με χορηγίες. 

Από την προθεσμία μέχρι τις 29 Ιουνίου, εξαιρούνται όλες οι έκτακτες δράσεις προληπτικών εξετάσεων, εφόσον αυτές δεν πλαισιώνονται από εποπτικό υλικό.
Οι δράσεις αυτές θα εγκρίνονται από τις ΥΠΕ, σε συνεργασία με τις μονάδες υγείας που μετέχουν στη διενέργεια των εξετάσεων, και θα υποβάλλεται αίτημα έγκρισης στο υπουργείο Παιδείας, μετά την έγκριση της ΥΠΕ.

Ειδικά για τις δράσεις που αφορούν «Αγωγή Στοματικής Υγείας», οι Μονάδες Υγείας και οι Επαγγελματίες Υγείας που θα συμμετέχουν στον εν λόγω θεματικό άξονα, θα συμπεριλαμβάνονται στην ενιαία απόφαση των Υ.Πε. που θα εκδίδεται κατ’ έτος για την ανάπτυξη των παρεμβάσεων Αγωγής Υγείας σε εθνικό επίπεδο.

Όσον αφορά τον έλεγχο της εμβολιαστικής κάλυψης, τη διενέργεια φυματινοαντίδρασης στην προσχολική ηλικία, καθώς και όποια άλλη ενέργεια σχετίζεται με εμβολιασμούς, οι Επαγγελματίες Υγείας των Δημόσιων Δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, παρέχουν αυτές στο πλαίσιο των επαγγελματικών τους καθηκόντων κατόπιν συνεργασίας με τις τοπικές Σχολικές Μονάδες και την τήρηση των προβλεπόμενων για αυτές σχετικών διαδικασιών. 

Όσον αφορά τη διενέργεια προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε μαθητικό πληθυσμό (ανεξαρτήτως τέλεσης αυτών εντός ή εκτός σχολικού ωραρίου), ισχύει η απόφαση της 08/03/2018 με θέμα: «Καθορισμός ενιαίας διαδικασίας ανάπτυξης και οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο γενικό ή σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού».

Πηγη:http://healthmag.gr