Αδικαιολόγητες περικοπές ιατρικών πράξεων καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας

Τι αναφέρει σε επιστολή της προς τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Λύση στις καταγγελίες από τα μέλη της για αδικαιολόγητες περικοπές από τους διοικητικούς υπαλλήλους του ΠΕΔΙ, αλλά και την υποτιμολόγηση της β-χοριακής γοναδοτροπίνης  (βHCG) από τον ΕΟΠΥΥ και μάλιστα σε τιμή πολύ κατώτερη του κόστους εκτέλεσής της, ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΠΟΣΙΠΥ).

Όπως αναφέρει σε επιστολή της προς τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού:

α) Έχουν έρθει σε γνώση μας καταγγελίες και αναφορές συναδέλφων μας για περικοπές δαπανών από τους διοικητικούς υπαλλήλους των ΠΕΔΙ, που αφορούν καθαρά τον ιατρικό έλεγχο και όχι τον διοικητικό για τον οποίο είναι επιφορτισμένοι.
Πρόσφατο παράδειγμα η περικοπή από συνάδελφο, εξέτασης από το ΠΕΔΙ  Κομοτηνής με το αιτιολογικό: «Το ουρεόπλασμα συμπεριλαμβάνεται στην καλλιέργεια μυκοπλασμάτων» , παρ’ όλο που στην δεύτερη εξέταση «καλλιέργεια μυκοπλάσματος» υπήρχε το σχόλιο «Ουρεάπλασμα».
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους διοικητικούς υπαλλήλους των ΠΕΔΙ , για την σωστή εφαρμογή των οδηγιών συνταγογράφησης που περιέχονται στις κατά καιρούς εκδοθείσες οδηγίες  (ΔΒ3B/Φ4/1/οικ. 3606 /30-1-17)  για το περιεχόμενο, τις προϋποθέσεις και τα όρια του διοικητικού ελέγχου που πραγματοποιούν.

β)  Στην τιμολόγηση της β-χοριακής γοναδοτροπίνης   (βHCG) η οποία  υποτιμολογείται από τον ΕΟΠΥΥ και μάλιστα σε τιμή πολύ κατώτερη του κόστους εκτέλεσης της.

Στον  πίνακα τιμών του ΕΟΠΥΥ υπάρχουν οι εξετάσεις :
1) 160000046   β-Χοριακή γοναδοτροπίνη  β-HCG  με τιμή: 7,16 ευρώ  και
2) 160000116   Χοριογεναδετροπίνη  NCG με τιμή 12,98 ευρώ

Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη  υπ’ αριθ 104228 /23-10-2002 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, αυτές οι δύο εξετάσεις είναι οι ίδιες και επομένως κατ’ εφαρμογή της παρ 2 του μέχρι σήμερα ισχύοντος ΠΔ 157/91 (ΦΕΚ62Α/30-4-91),  αλλά και της Υ.Α Υ4α/Οικ.138286  άρθρο. 2
(ΦΕΚ 3100Β/30-12-11), κατισχύει η ανώτερη τιμή κοστολόγησης.

Έκτοτε από το 2002 και εντεύθεν η β-HCG  τιμολογείται από όλα τα Ταμεία με 12,98 ευρώ, μέχρι που ιδρύθηκε ο ΕΟΠΥΥ ο οποίος  εκ λάθους ή εξ αγνοίας το υποτιμολόγησε ξανά στην κατώτερη τιμή των 7,16 ευρώ.

Κατόπιν τούτου, ο ΠΟΣΙΠΥ παρακαλεί να υπάρξει  διόρθωση της τιμής αποζημίωσης της β-χοριακής γοναδοτροπίνης από 7,16 σε 12,98 ευρώ.

 

 

Πηγή: https://www.iatronet.gr/