Ακριβά φάρμακα «τέλος» από τα ιδιωτικά φαρμακεία

Δωρεάν θα προμηθεύονται τα φάρμακα που κοστίζουν άνω των 1.000 ευρώ οι δικαιούχοι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), τα εν λόγω σκευάσματα θα διατίθενται στο εξής αποκλειστικά μέσω του δικτύου φαρμακείων του Οργανισμού και των δημοσίων Νοσοκομείων. Δεν δύνανται δηλαδή να χορηγούνται μέσω ιδιωτικών φαρμακείων.

Επισημαίνεται πως η χορήγηση φαρμάκων από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ γίνεται χωρίς συμμετοχή του δικαιούχου.

Περαιτέρω, ο ΕΟΠΥΥ δύναται να αποφασίζει την αποκλειστική διάθεση φαρμάκων πολύ υψηλού κόστους
θεραπείας (ΦΥΚ) ή φαρμάκων για σπάνιες παθήσεις (ορφανά), από τα φαρμακεία του.

Διευκρινίζεται πως τα φάρμακα υψηλού κόστους που διαθέτει ο ΕΟΠΥΥ από τα φαρμακεία του ή τα αποζημιώνει σε μονάδες υγείας, δημόσιες και ιδιωτικές, για λογαριασμό των δικαιούχων και απαιτούν προέγκριση, εγκρίνονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης του ν.4512/2018 (Α΄ 5).

Επί ποδός πολέμου οι ελευθεροεπαγγελματίες φαρμακοποιοί

Απαράδεκτη χαρακτηρίζουν την απόφαση αυτή οι φαρμακοποιοί, που εκτιμούν ότι προμηνύει αύξηση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων.

«Συνιστά έλλειψη σεβασμού προς τους ασφαλισμένους γιατί περιορίζει το δικαίωμα πλήρους και απρόσκοπτης πρόσβασης στην παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης»αναφέρει σχετικά ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ).

Εξάλλου, τα ακριβά φάρμακα ήταν μια σημαντική πηγή εσόδων για τα ιδιωτικά φαρμακεία, που τόσο έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τον ΠΦΣ ο κλάδος δεν ενημερώθηκε για την ενέργεια αυτή πριν τη δει δημοσιευμένη στο σχετικό ΦΕΚ (επισυνάπτεται). Απαιτεί, λοιπόν, την απόσυρση του επίμαχου άρθρου και την έναρξη διαλόγου με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ. Σε αντίθετη περίπτωση δηλώνει αποφασισμένος να προσφύγει κατά του επιμάχου άρθρου, με όσα θεσμικά και νομικά μέσα διαθέτει.

ekpy_eopyy2018

 

Πηγη:https://virus.com.gr