Αλλάζει από 1η Απριλίου η διαδικασία των εργαστηριακών εξετάσεων για τους γιατρούς! Τι θα πρέπει να αναγράφουν

Νέα πρόσθετα στοιχεία θα πρέπει να αναγράφουν από την 1η Απριλίου στα αποτελέσματα των εξετάσεων οι γιατροί

Με νέα διορθωμένη εγκύκλιό του ο γενικός Γραμματέας του υπουργείου Υγείας Γιώργος Γιαννόπουλος ορίζει ότι από την 1η Απριλίου οι γιατροί σε όλες τις απαντήσεις των παρακλινικών ελέγχων (αιματολογικές εξετάσεις, απεικονιστικοί έλεγχοι, ιστολογικές/κυτταρολογικές εξετάσεις, κλπ) «που διενεργούνται και παραδίδονται (ηλεκτρονικό ή έντυπα) προς τους ασθενείς ή τους θεράποντες ιατρούς, θα αναγράφεται το πλήρες ονοματεπώνυμο και το ΑΜΚΑ του ιατρού που διενήργησε τον έλεγχο».

Στόχος είναι να υπάρχουν όλα τα στοιχεία ηλεκτρονικά καθώς η ΗΔΙΚΑ στη συνέχεια θα τα ενσωματώσει στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Έτσι θα μπορούν βέβαια να ελέγχονται τόσο τα αποτελέσματα και αν οι εξετάσεις έχουν πραγματοποιηθεί, όσο και ο αριθμός που διενεργεί κάθε γιατρός.

Εξάλλου καιρό τώρα το υπουργείο Υγείας ήθελε να ελέγξει πλήρως τις εξετάσεις που γίνονται με αποτέλεσμα να δίνει εντολές και για αιφνιδιαστικούς ελέγχους.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη νέα εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα: «Η ΗΔΙΚΑ στη συνέχεια θα προσαρμόσει στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ώστε οι θεράποντες ιατροί, στις περιπτώσεις που απαιτείται η καταχώρηση αποτελέσματος παρακλινικού ελέγχου προκειμένου να προχωρήσουν τα βήματα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, να καταχωρούν μαζί με τα αποτελέσματα του ελέγχου και τα επιπλέον στοιχεία (Ημερομηνία διενέργειας ελέγχου, ΑΜΚΑ, του διενεργήσαντος γιατρού ή άλλου επιστήμονα (χημικού, βιοχημικού, βιολόγου) που έχει την επιστημονική ευθύνη για τον συγκεκριμένο έλεγχο».

Φαίνεται πάντως ότι στόχος είναι όλες οι εξετάσεις να γίνουν πλήρως ηλεκτρονικές, ώστε να μπορεί να υπάρχει έλεγχος της δαπάνης. Άλλωστε το κονδύλι που διατίθεται κάθε χρόνο για εξετάσεις των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ ξεπερνιέται κατά πολύ με συνέπεια οι γιατροί, τα εργαστήρια και τα διαγνωστικά κέντρα να πρέπει να επιστρέφουν μεγάλα ποσά με τη μορφή του claw back.

 

Πηγη:http://www.healthreport.gr