«Αλλάζει πρόσωπο­» ο Οργανισμός της ΕΕ για τα Ναρκωτικά

Νέα καθήκοντα αναλαμβάνει ο Οργανισμός για  τα Ναρκωτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου βάσει της οποίας παρέχεται ενισχυμένη εντολής για τη σύσταση νέου Οργανισμού της ΕΕ για τα Ναρκωτικά, επετεύχθη χθες. Ο νέος οργανισμός βασίζεται στα επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας.

Με αυτή την ενισχυμένη εντολή, ο Οργανισμός της ΕΕ για τα Ναρκωτικά θα αναλάβει νέα καθήκοντα. Μεταξύ άλλων, θα εκδίδει προειδοποιήσεις σε περίπτωση που κυκλοφορούν στην αγορά ιδιαίτερα επικίνδυνες ουσίες, θα εκπονεί αξιολογήσεις απειλών όσον αφορά τα παράνομα ναρκωτικά, θα παρακολουθεί την πολλαπλή χρήση ναρκωτικών και θα λαμβάνει σχετικά μέτρα για την αντιμετώπισή της, θα δημιουργήσει ένα δίκτυο εγκληματολογικών και τοξικολογικών εργαστηρίων, θα διενεργεί έρευνες για τις αγορές ναρκωτικών και θα παρέχει σχετική στήριξη.

Ο κανονισμός πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

 

 

Πηγη: https://www.news4health.gr/