Αλλαγές στην οργάνωση των Οικοτροφείων

Την τροποποίηση και συμπλήρωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τον καθορισμό του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του Ν.2716/99, αποφάσισαν οι κ.κ. Χουλιαράκης και Ξανθός.

Με τη συγκεκριμένη ΚΥΑ (επισυνάπτεται) γίνονται ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των Οικοτροφείων για ασθενείς με Άνοια τελικού σταδίου, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και την ανακούφιση του φορτίου των φροντιστών.

Επισημαίνεται ότι στην αρχική ΚΥΑ (ΦΕΚ 661/2001) δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη.

ΩΡ77465ΦΥΟ-ΝΜΨ

 

Πηγη:https://virus.com.gr