Αλλαγές στην ΥΑ για τους Οικογενειακούς Γιατρούς

Τροποποιήσεις σε εδάφια που σχετίζονται με την αποζημίωση των οικογενειακών γιατρών που εντάσσονται στην ΠΦΥ έθεσε σε ισχύ η Αριστοτέλους.

Με Απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, το Υπουργείο Υγείας αναδιαμορφώνει τα ηλικιακά πλαίσια των συντελεστών βάσει των οποίων αμείβονται οι Οικογενειακοί Γιατροί. Έτσι, πλέον ο νέος πίνακας διαμορφώνεται ως εξής:

Παράλληλα, διευρύνθηκε χρονικά το διάστημα, από 6μήνες σε 1 έτος, μετά το οποίο η αποζημίωση προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία του εγγεγραμμένου πληθυσμού ευθύνης. Ανώτατο ποσό είναι τα 2.000 €.

Τροποποιηση ΥΑ για Οικογειακούς Γιατρούς

 

Πηγη:https://virus.com.gr/