Αλλαγές στη διαδικασία συμψηφισμού Φαρμακευτικών Εταιριών – ΕΟΠΥΥ

Στη ρύθμιση δύο θεμάτων που αφορούν στον ΕΟΠΥΥ και τη σχέση του με τις φαρμακευτικές εταιρίες προχώρησε η Αριστοτέλους. Η μία διάταξη αφορά στο συμψηφισμό οφειλών ΕΟΠΥΥ και ΚΑΚ και η δεύτερη στην πρόβλεψη δόσεων για την καταβολή rebate και clawback. Οι εν λόγω ρυθμίσεις εισήχθησαν με δύο άρθρα σε τροπολογία που ενέταξε στο σχέδιο νόμου «Διατάξεις για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης», υπερψηφίστηκε νωρίτερα.

Ειδικότερα, η πρώτη διάταξη επιτρέπει στον ΕΟΠΥΥ τον συμψηφισμό των ποσών της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης με ισόποσες οφειλές του προς τις φαρμακευτικές εταιρίες, όχι μόνο του ίδιου έτους, αλλά και του προηγούμενου και του επόμενου. Τονίζεται βεβαια πως αφορά σε συμψηφισμό με οφειλές “από την προμήθεια φαρμακευτικών προϊοντων για τις ανάγκες των φαρμακείων του“. Στόχος είναι η αμεσότερη είσπραξη και τακτοποίηση των οφειλόμενων ποσών.

Η δεύτερη διάταξη αφορά στη δυνατότητα ρύθμισης αποπληρωμής σε δόσεις για οφειλές ΚΑΚ προς τον ΕΟΠΥΥ, που στοχεύει στην επιτάχυνση της καταβολής των οφειλόμενων ποσών προς τον Οργανισμό, τόσο rebate όσο και clawback, της περίοδου 2012-2017, όπως έχουν προκύψει από τον συμψηφισμό. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας θα καθοριστεί ο αριθμός των δόσεων, η διαδικασία είσπραξης τους, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρειας εφαρμογής. “Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής, έστω και μιας εκ των δόσεων, καθώς και όποιας εκπρόθεσμης καταβολής τρέχουσας υποχρέωσης των ΚΑΚ προς τον ΕΟΠΥΥ, παύει αυτόματα η ισχύς της ρύθμισης”, σημειώνεται στη ρύθμιση.

Μη Παρεμβατικές Μελέτες, ΕΟΠΥΥ και αλλα

 

Πηγη:https://virus.com.gr