Αλλαγή στο καθεστώς μετακινήσεων στα Νοσοκομεία

Με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Υγείας σε νομοσχέδιο που συζητείται σήμερα στη Βουλή, καταργείται το άρθρο 129 του v.4600/2019, το οποίο αφορούσε τις μετακινήσεις του προσωπικού των δημόσιων μονάδων υγείας. Με το άρθρο αυτό η μετακίνηση και η τοποθέτηση γινόταν με απόφαση του διοικητή του ενιαίου ΝΠΔΔ, ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου. Με την παρούσα τροπολογία, όσες μετακινήσεις ιατρών πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του καταργούμενου άρθρου, άνευ τεκμηριωμένης αιτιολογίας ως προς την ανάγκη διασφάλισης της λειτουργίας τμημάτων ή μονάδων, καταργούνται αυτοδίκαια. Με απόφαση του διοικητή του ενιαίου ΝΠΔΔ, η οποία εκδίδεται εντός (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, οι εν λόγω ιατροί επανατοποθετούνται στην οργανική μονάδα προέλευσης, που κατείχαν πριν υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 129, σε κενή οργανική θέση ή προσωποπαγή θέση της ειδικότητάς τους διατηρώντας τον βαθμό τους.

 

 

Πηγή:HealthDaily