Ανάγκα και οι εξωσυμβατικές προμήθειες “νομιμοποιούνται”, ξανά…

Στη νομιμοποίηση “παράνομων” προμήθειών του ΕΣΥ προχωρά για πολλοστή φορά η Κυβέρνηση, την ίδια ώρα που δεν σταματά να μιλά για την ηθικοποίηση του συστήματος υγείας….

Τροπολογία που κατατέθηκε στο πλαίσιο του νομοσχεδιου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας “Ενσωμάτωση στην ελληνικη νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις”, προβλέπει την επέκταση της ισχύς, έως τα τέλη του Φεβρουαρίου, του άρθρου με το οποίο “νομιμοποιούνται” δαπάνες για προμήθειες και υπηρεσίες των νοσοκομείων, των μονάδων ΠΦΥ και των ΥΠΕ, που υλοποιήθηκαν εκτός σύμβασης.

Η προηγούμενη παράταση έληξε στα τέλη του Οκτωβρίου 2017. Πρόκειται για δαπάνες που αφορούν προμήθειες ιατροτεχνολογικών προϊοντων, φαρμάκων για νοσοκομεία του ΕΣΥ, υπηρεσίες σε δημόσια νοσοκομεία, την κάλυψη αναγκών του πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας και την προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών νοσοκομείων και ΔΥΠΕ, χωρίς την υπογραφή σύμβασης…

Οι εν λόγω προμήθειες φέρονται να αποτελούν τουλάχιστον το 80% των προμηθειών των νοσοκομείων, δηλαδή το ΕΣΥ μπορεί να ηθικοποιείται αλλά, όπως φαίνεται, συνεχίζει να προμηθεύεται το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών και των προϊόντων που χρειάζεται με διαδικασίες εκτός συμβάσεων, δηλαδή κατ’ ουσίαν παράνομων.

Συμψηφισμός και ρύθμιση οφειλών προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ

 

Πηγη:https://virus.com.gr