Ανάγκη θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη της Αγωγής Υγείας στην Ελλάδα

Το ζήτημα των εξαρτήσεων των νέων το σημαντικότερο
πρόβλημα που πρέπει να τεθεί στα σχολεία
«Παρόλο που στην Ελλάδα ξεκίνησαν κάποιες προσπάθειες από το 1995 (έναν
χρόνο αργότερα ορίστηκαν οι υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας στα σχολεία), δεν έχει
δημιουργηθεί ένα θεσμικό πλαίσιο που να ευνοεί την Ανάπτυξη της Αγωγής
Υγείας πιο οργανωμένα και επισταμένα. Η προσπάθεια καταβάλλεται αλλά
αποσπασματικά ∙ χρειάζεται να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας
των μαθητών, και κατ’ επέκταση της παιδείας τους». Τα παραπάνω δήλωσε ο
Γιάννης Τούντας, Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής & Προληπτικής Ιατρικής, Ιατρική
Σχολή, ΕΚΠΑ, στην τοποθέτησή του, στη συζήτηση για την Αγωγή της Υγείας
στα Σχολεία που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού
Κολλεγίου Ελλάδας. Ο καθηγητής στάθηκε ιδιαίτερα στον επιπολασμό της
κατάθλιψης στους νέους 17-24 ετών λόγω της επιδημίας, που αυξήθηκε
σημαντικά (19,5%) . Τέλος, επεσήμανε ότι στη χώρα μας η κακή διατροφή, σε
συνδυασμό με την έλλειψη άσκησης, έχει οδηγήσει στην αύξηση των υπέρβαρων
και των παχύσαρκων παιδιών 15-18 ετών. Κι αυτό είναι ιδιαίτερα λυπηρό, αν
λάβει κανείς υπόψη του ότι οι θάνατοι από την παχυσαρκία παγκοσμίως είναι
περισσότεροι από ό,τι από το κάπνισμα. Ο Ιωάννης Αντωνίου, Πρόεδρος (από
το 2019) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ανέφερε ότι τα Προγράμματα
Αγωγής Υγείας που εφαρμόζονται στα σχολεία της επικράτειας τα τελευταία
χρόνια στοχεύουν στη διάδοση της βιωματικής μάθησης, στην ενθάρρυνση της
υπευθυνότητας, στην υιοθέτηση μιας υγιούς διατροφής, στην άσκηση κ.ο.κ.,
παρέχοντας στα παιδιά τα μέσα και τις στρατηγικές για προσωπική ενδυνάμωση
και κοινωνική ενσωμάτωση. Πλέον υπάρχουν 116 Διευθύνσεις και ισάριθμοι
Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας στη χώρα. Το 2020 εισήχθησαν τα διεπιστημονικά
προγράμματα που στοχεύουν στην προάσπιση της σωματικής και ψυχικής υγείας,
στη μείωση των ατυχημάτων, στην αύξηση της άσκησης, στην πρόληψη των
εξαρτήσεων, στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, στην πρόληψη της παιδικής
κακοποίησης κ.ά.
Από την πλευρά του, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας Παναγιώτης
Μπεχράκης, έκλεισε την εκδήλωση επαναφέροντας την έμφαση στο ζήτημα
των εξαρτήσεων των νέων: είπε χαρακτηριστικά ότι αυτό είναι το σημαντικότερο
πρόβλημα Αγωγής Υγείας που πρέπει να τεθεί στα σχολεία, εφόσον είναι το
μείζον, φλέγον θέμα που έχει να αντιμετωπίσει μια οικογένεια σήμερα και ως εκ
τούτου οφείλουμε να του δώσουμε την πρέπουσα προσοχή.
Ο κ. Τούντας, τέλος, επεσήμανε πόσο σημαντικό είναι να μετατραπεί το σχολείο
«σε χώρο παραγωγής υγείας και όχι ασθένειας», αποστολή που μπορεί να
φέρει εις πέρας η Αγωγή Υγείας στη διευρυμένη, σύγχρονη εκδοχή της, εκείνη
την εκδοχή δηλαδή που αγκαλιάζει όλους τους παράγοντες, ακόμη και περα
από τα στενά όρια του σχολείου, επεκτεινόμενη στο οικογενειακό περιβάλλον,
στο οποίο το παιδί διαμορφώνει και το μεγαλύτερο μέρος των αντιλήψεων και
συνηθειών του. Μαζί του συμφώνησε ο κ. Μπεχράκης, ισχυριζόμενος ότι πρέπει
να οργανωθεί σταδιακά η εγκατάλειψη του νοσοκομείου ως κεντρικής πηγής
υγείας και η έμφαση να δοθεί στα σχολεια, στους χώρους εργασίας, σε όλους
τους ζωτικούς χώρους του αστικού περιβάλλοντος.

 

Πηγη:HealthDaily