Ανάκληση οφθαλμολογικού εμφυτεύματος από τον ΕΟΦ

Παρτίδες του οφθαλμολογικού προϊόντος OZURDEX INT.IMP.AP 700 mcg ανακαλεί ο ΕΟΦ, καθώς μετά από επιθεώρηση του παρασκευαστή από την αρμόδια Αρχή της Ιρλανδίας διαπιστώθηκε η ύπαρξη σωματιδίων σιλικόνης σε συγκεκριμένα εμφυτεύματα.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, δεν αναμένεται να υπάρξουν διαθέσιμες παρτίδες προϊόντος πριν από τον Μάρτιο του 2019. Κατά συνέπεια, συνιστάται στους κλινικούς ιατρούς να εξετάσουν εναλλακτικές θεραπείες, εφόσον είναι διαθέσιμες, συνυπολογίζοντας την ατομική κλινική κατάσταση κάθε ασθενούς.

«Η εταιρεία Allergan Hellas Pharmaceuticals Α.Ε. οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες των συγκεκριμένων παρτίδων και να τις αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα» καταλήγει η ανακοίνωση του ΕΟΦ.

Πηγη:https://www.onmed.gr/