Ανάκληση παρτίδας του «ARCHITECT B12 Reagent Kit»

Από τον ΕΟΦ

 

Με ανακοίνωσή του ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, δηλώνει ότι προβαίνει στην ανάκληση της παρτίδας 91345UI00 του in vitro διαγνωστικού προϊόντος για το κουτί αντιδραστηρίου «ARCHITECT B12 Reagent Kit», διότι, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, το συγκεκριμένο προϊόν ο αναλυτής ARCHITECT δεν μπορεί να το σαρώσει καθώς δεν περιέχει όλα τα σωστά συστατικά με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η χρήση των κουτιών αυτών. Ο ΕΟΦ σημειώνει ότι η Εν λόγω απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση της κατασκευάστριας εταιρείας Abbott Ireland Diagnostics Division. Η εταιρεία με την επωνυμία Abbott ΕΛΛΑΣ, ως διανομέας του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του και να αποσύρει τη συγκεκριμένη παρτίδα από την αγορά. Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

 

Πηγη:healthDaily