Ανάπτυξη δικτύων για τη διάγνωση HIV, ιογενών ηπατίτιδων & ΣΜΝ

Συνδιοργάνωση από τον ΕΟΔΥ διεθνούς εκδήλωσης
Mε αφορμή την Εαρινή Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα Εξέτασης, ο ΕΟΔΥ συνδιοργάνωσε με τους φορείς Euro TEST, Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος – Θετική Φωνή, European AIDS Clinical Society, World Hepatitis Alliance, και European AIDS Treatment Group, διεθνή υβριδική εκδήλωση με θέμα «Έναρξη της Εαρινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εξέτασης, ανάπτυξη δικτύων για τη διάγνωση HIV, ιογενών ηπατιτίδων & ΣΜΝ». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν δεδομένα για την τρέχουσαεπιδημιολογική κατάσταση του HIV και των ιογενών ηπατιτίδων στην Ευρώπη και τις ανάγκες για να επιτευχθούν οι στόχοι για την εξάλειψη τους. Mε πρωτοβουλία του ΕΟΔΥ αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ομάδα εργασίας για την προαγωγή της ενημέρωσης του κοινού, την ενίσχυση της δυνατότητας για διαγνωστικούς ελέγχους, καθώς και τη διασύνδεση των πολιτών στη θεραπεία και φροντίδα.

 

 

Πηγή: HealthDaily