Ανέγερση Κέντρου Αίματος στη Βόρεια Ελλάδα

Θα είναι το δεύτερο κέντρο αίματος της χώρας και θα καλύπτει τις ανάγκες μετάγγισης Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης.

Η αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας με κεντρικό συντονισμό και κριτήριο τις ανάγκες της χώρας και των ασθενών αποτελεί βασικό σκοπό και προτεραιότητα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.

Το Ε.ΚΕ.Α. έχει αναλάβει ενεργό δράση στην ανάπτυξη και επανασχεδιασμό της οργανωτικής δομής των υπηρεσιών αιμοδοσίας, με στόχο το συγκεντρωτισμό διαδικασιών και λειτουργιών και τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας στον απαιτητικό χώρο της ιατρικής των μεταγγίσεων.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η ανέγερση Κέντρου Αίματος Βόρειας Ελλάδας, που θα είναι το δεύτερο κέντρο αίματος της χώρας και θα καλύπτει τις ανάγκες μετάγγισης Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης. Η κεντρική συλλογή, επεξεργασία και έλεγχος του αίματος και η διανομή του στα νοσοκομεία προς χρήση, εναρμονίζεται με τους  κανόνες υψηλής ποιότητας που απαιτούνται στην αιμοδοσία, εξασφαλίζει επάρκεια αίματος και προάγει οικονομία κλίμακας.

Η παραχώρηση από το Δήμο Δέλτα, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 22-5-2018), στο Ε.ΚΕ.Α. έκτασης 7.281,92τμ στη Δημοτική Κοινότητα Σίνδου με αποκλειστικό σκοπό την ανέγερση εντός πενταετίας του Κέντρου Αίματος Βόρειας Ελλάδας, αποτελεί ουσιαστική συμβολή στο στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας και του Ε.ΚΕ.Α.

Η λειτουργία του Κέντρου Αίματος στη δυτική Θεσσαλονίκη, κοντά σε μεγάλους οδικούς άξονες θα διευκολύνει το ρόλο του ως συντονιστικού κόμβου στην αλυσίδα συλλογής, επεξεργασίας και διανομής του αίματος.

Η γενναιόδωρη προσφορά από το Δήμο Δέλτα έκτασης 7.281 τμ θα δώσει τη δυνατότητα μελλοντικού σχεδιασμού σε τομείς καινοτομίας και έρευνας στο πεδίο της αιμοδοσίας παρακολουθώντας την ταχύτατη ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας, αλλά και ανάπτυξης χώρων εκπαιδευτικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων για το κοινό, καθώς και χώρων πρασίνου και διαδραστικού παιγνιδιού για μαθητές στο πλαίσιο της προσέλκυσης μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων στην εθελοντική προσφορά αίματος.

 

Πηγη:http://www.iatronet.gr