Αναγγελία Νοσηλείας σε ΜΕΘ Ιδιωτικών Κλινικών

Έγκριση από σύστημα Διαχείρισης Κλινών ΜΕΘ μέσω ΕΚΑΒ/ΕΚΕΠΥ

Σε συνέχεια της ενεργοποίησης του συστήματος Διαχείρισης Κλινών ΜΕΘ/ΜΕΝΝ στο ΕΚΑΒ/ΕΚΕΠΥ από τον Ιανουάριο 2020, οι διαχειριστές του συστήματος στο Κέντρο Επιχειρήσεων, μέσω του ΕΟΠΥΥ, παρακολουθούν και διαχειρίζονται καθημερινά σε άμεση διασύνδεση με το σύστημα Αναγγελιών Εισόδου/Εξόδου, όλα τα περιστατικά (ασφαλισμένων σε οποιονδήποτε Φορέα εντός και εκτός ΕΟΠΥΥ, Δικαιούχων του Ν4268/2016 και κατόχων Προσωρινού Αριθμού Ασφάλιση και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπών ΠΑΑΥΠΑ), τα οποία αναγγέλλονται από ιατρούς Δημοσίων Δομών, που έχουν πιστοποιηθεί στον ΕΟΠΥΥ, για την αναζήτηση διαθέσιμης κλίνης ΜΕΘ ή για δήλωση ετοιμότητας υποδοχής ασθενή σε ΜΕΘ, προκειμένου το προσωπικό του ΕΚΑΒ/ΕΚΕΠΥ, να εγκρίνει τη μετάβαση ασθενή, με εσωτερική διακομιδή ή μέσω ΕΚΑΒ.

Από 1/9/2020 και στο εξής και οι ιατροί των Ιδιωτικών Κλινικών έχουν την υποχρέωση να αναγγέλλουν ηλεκτρονικά όλα τα περιστατικά (ασφαλισμένων και δικαιούχων του Ν4368) με αναγκαιότητα αναζήτησης διαθέσιμης κλίνης ΜΕΘ στο σύστημα Διαχείρισης Κλινών ΜΕΘ, ώστε να λαμβάνουν υποχρεωτικά ηλεκτρονική έγκριση από το ΕΚΑΒ/ΕΚΕΠΥ, πριν τη νοσηλεία στην Μονάδα και την υποβολή της σχετικής δαπάνης και στις περιπτώσεις χρεώσεων νοσηλίου ΜΕΘ στα αρχεία υποβολών δαπανών Ιδιωτικών Κλινικών, να ελέγχεται συστημικά η Έγκριση/Απόρριψη από ΕΚΑΒ/ΕΚΕΠΥ, μέσω της υφιστάμενης διασύνδεσης.

Επιπλέον, στις αναφερόμενες περιπτώσεις καταργείται η αποστολή του φυσικού παραστατικού (βεβαίωση διακομιδής ΕΚΑΒ) στα απαιτούμενα δικαιολογητικά των συγκεκριμένων περιστατικών απόδοσης δαπάνης νοσηλίων, καθώς ελέγχονται αυτόματα τυχόν περικοπή ή απόδοση της συγκεκριμένης δαπάνης και το ποσοστό συμμετοχής του δικαιούχου.

Οι ιατροί συνδέονται από το site του ΕΟΠΥΥ >Πάροχος Υγείας >ΕΚΑΒ Διαχείριση ΜΕΘ >Διαχείριση ΜΕΘ (https://eservices.eopyy.gov.gr/eIntensiveCareAvailability2/), ακολουθώντας τις αναρτημένες οδηγίες χρήσης.

Για θέματα συμπλήρωσης της φόρμας εφαρμογής «Διαχείριση ΜΕΘ», απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2106823961 & 2106829453 ή email kepy.meth@ekab.gr

Για ερωτήματα αναφορικά με την πιστοποίηση του ιατρού μέσω της εφαρμογής: “Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ” (https://eservices.eopyy.gov.gr/eApplicationDocAuth/), απευθύνεστε στο email: edapy@eopyy.gov.gr

Οι Ιδιωτικές Κλινικές δύναται να δηλώσουν εγγράφως τα στοιχεία των αρμοδίων ιατρών τους (Αρ. Εγκατάστασης/ΑΦΜ Εγκατάστασης/ΑΜΚΑ ιατρού), σχετικά με την αναφερόμενη διαδικασία, στο email: support.hospital@eopyy.gov.gr

 

 

Πηγή: https://www.iatronet.gr/