Αναγκαιότητα ανάπτυξης μητρώου ασθενών.

Σημαντικό εργαλείο στην κατανομή της φαρμακευτικής δαπάνης

«Σε εποχές που η φαρμακευτική καινοτομία αποτελεί την πιο ισχυρή πρόκληση για την οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας παγκοσμίως, τα μητρώα ασθενών αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο τεκμηριωμένης ιεράρχησης στην κατανομή της φαρμακευτικής δαπάνης», δήλωσε ο ΓΓ του υπουργείου Υγείας Γεώργιος Γιαννόπουλος στην ομιλία του στο πλαίσιο της Ημερίδας/Συνάντησης εργασίας με διεθνή συμμετοχή «Ανάπτυξη και διαχείριση δεδομένων Μητρώων Ασθενών (Patient Registries). Ο κ. Γιαννόπουλος, τόνισε επίσης ότι η δρομολόγηση,η ολοκλήρωση και η εμπέδωση των μητρώων είναι αναγκαία και κριτήριο του κατά πόσο η χώρα μας αποκτά «ΗΤΑ επάρκεια» και μια αυτάρκεια στην δυνατότητα αποτίμησης και σύγκρισης θεραπευτικών στρατηγικών. Αναφερόμενος στις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα σημείωσε την ψήφιση ενός σαφούς νομοθετικού πλαισίου κατάρτισης και λειτουργίας των εθνικών μητρώων, τη συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής για την εποπτεία κατάρτισης των μητρώων, τη συγκρότηση 50 Ομάδων Εργασίας για κάθε νόσημα, την εξασφάλιση από ευρωπαϊκό πρόγραμμα της χρηματοδότησης των πρώτων βημάτων ψηφιακής και γραμματειακής υποστήριξης, και τέλος, τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων δικτύωσης και επικοινωνίας με αντίστοιχους θεσμούς άλλων χωρών και αντίστοιχα ευρωπαϊκά δίκτυα.

ΠηγηLHealthDaily