Αναγκαστική υποχώρηση ΕΟΠΥΥ για τις συμβάσεις των παρόχων

Σε …αναγκαστική υποχώρηση φαίνεται ότι προχωρούν το υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ σε ότι αφορά την συμβασιοποίηση όλων των παρόχων του Οργανισμού. Μετά τους οπτικούς και τους επαγγελματίες ειδικής αγωγής, οι οποίοι αρνιούνται να υπογράψουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, το υπουργείο Υγείας αφήνει «παράθυρο» και για άλλους παρόχους του ΕΟΠΥΥ.

Χαρακτηριστική είναι η απόφαση του υπουργείου που αφορά στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας, σύμφωνα με την οποία «οι συσκευές οξυγονοθεραπείας αποζημιώνονται από τον Οργανισμό σε συμβεβλημένους παρόχους στην τιμή που έχει συμφωνηθεί με αυτούς και έχει ορίσει με απόφασή του το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ. Κατ’ εξαίρεση ο ΕΟΠΥΥ δύναται να αποζημιώσει και τον δικαιούχο στην τιμή αποζημίωσης που έχει ορίσει το Δ.Σ., εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός συμβεβλημένων παρόχων».

Η συγκεκριμένη εξαίρεση, έχει ήδη προκαλέσει την αντίδραση παρόχων του Οργανισμού που δεν ανήκουν στην συγκεκριμένη κατηγορία, οι οποίοι κάνουν λόγο για διαφορετική αντιμετώπισή τους και εξαίρεση που ευνοεί συγκεκριμένους παρόχους έναντι όσων συμμορφώθηκαν με τα νέα δεδομένα.

Μάλιστα, αποτελεί κίνητρο να επιλέξουν όλο και περισσότεροι πάροχοι τη μη συμβασιοποίηση, καθώς έτσι δεν επιβαρύνονται με rebate και clawbak, αφού η αποζημίωση γίνεται απευθείας στον δικαιούχου.

Επιπρόσθετα, προκαλεί σοβαρή οικονομική «αιμορραγία» για τους ίδιους τους δικαιούχους – ασφαλισμένους καθώς οι ίδιοι θα πρέπει να πληρώνουν τη σχετική δαπάνη και εν συνεχεία να αποζημιώνονται από τον Οργανισμό.

 

Πηγη:https://www.healthview.gr/