Αναδρομικό «κούρεμα» ληξιπρόθεσμων

Την άμεση εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΦΚΑ προς τους παρόχους υγείας προωθεί η κυβέρνηση, μετά από κλιμακούμενο «κούρεμα». 

Λύση σε ένα σημαντικό πρόβλημα που έχει να κάνει με τις οφειλές των κλάδων υγείας των ασφαλιστικών ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, επιδιώκει να δώσει το υπουργείο Εργασίας με διάταξη που προωθεί σε σχέδιο νόμου, το οποίο προσεχώς θα κατατεθεί στη Βουλή.

Οι οφειλές αυτές πλέον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αυτών προ του 2012 το έχει αναλάβει ο ΕΟΠΥΥ και όπως είναι γνωστό το έχει σχεδόν εκκαθαρίσει πλήρως. Ορισμένες οφειλές, ωστόσο, έμειναν στον ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει η εκκαθάρισή τους, καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση παραστατικά (τιμολόγια). Αυτές, λοιπόν, τις υποχρεώσεις των ΦΚΑ περιλαμβάνει η κυβερνητική ρύθμιση.

Στόχος του υπ. Εργασίας είναι οι οφειλές αυτές να εκκαθαριστούν πλήρως και να αποπληρωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, μέχρι το τέλος του 2019, κατά παρέκκλιση της χρονολογικής σειράς.

Σύμφωνα με την προωθούμενη διάταξη, τα χρέη προς τους ασφαλισμένους θα αποπληρωθούν στο 100%. Για τους παρόχους υγείας όμως σχεδιάζεται σημαντικό «κούρεμα». Χαρακτηριστικά, το «ψαλίδι» θα ξεκινήσει από το 3,5% αλλά θα φτάσει μέχρι και το 45% επί της συναλλαγματικής αξίας (αξία παραστατικού προ ΦΠΑ) σε κάποιες περιπτώσεις.

Αναλυτικά, οι αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών στους παρόχους ιδιωτικής υγείας καθορίζεται ως εξής:

  • Διαγνωστικά Κέντρα – Εργαστήρια: Α) Για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι 15.000 ευρώ μείωση 5%, Β) Για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από 15.000 ευρώ μείωση 10%.
  • Ιδιωτικές Κλινικές, Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης: μείωση 10% για δαπάνες Νοσηλείας.
  • Συμβεβλημένοι Ιδιώτες Ιατροί: Α) Για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι 4.000 ευρώ μείωση 5%, Β) Για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από 4.000 ευρώ μείωση 10%.
  • Προμηθευτές Υγειονομικού και λοιπού υλικού: μείωση 25% για δαπάνες ειδικών νοσοκομειακών υλικών (υλικά λαπαροτομίας, ορθοπεδικά υλικά, καρδιοεπεμβατικά, ενδοφακοί, επιθέματα μαστού, υλικά αγγειοπλαστικής κ.ά.).
  • Συμβεβλημένοι λοιποί πάροχοι υπηρεσιών υγείας (φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές κ.λπ.): μείωση 5%.
  • Φαρμακευτικές εταιρείες: μείωση 8%.
  • Φαρμακεία: μείωση 3,5%.

«Οι λοιπές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που προκύπτουν από τυχόν υπόλοιπο λόγω πληρωμής προκαταβολής εξοφλούνται για οφειλές μέχρι 15.000 ευρώ, με έκπτωση 20% και για οφειλές πάνω από 15.000 ευρώ, με έκπτωση 45% επί της συναλλακτικής αξίας (αξίας του παραστατικού προ Φ.Π.Α.) του απομένοντος, μετά την αφαίρεση της προκαταβολής, υπολοίπου» διευκρινίζει η διάταξη και προσθέτει: «Οι οφειλές προς ασθενείς ασφαλισμένους και προς τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας που έχουν εκκαθαριστεί εξοφλούνται ολοσχερώς».

Για την επιτάχυνση της διαδικασίας εξόφλησης των υποχρεώσεων αυτών, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ θα διενεργούν πρόχειρο λογιστικό έλεγχο και ακολούθως θα εκδίδουν άμεσα τα σχετικά χρηματικά εντάλματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εφόσον οι πάροχοι έχουν μη ρυθμισμένες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ αυτές θα συμψηφίζονται με τις αντίστοιχες των ΦΚΑ προς τους παρόχους.

Η διάταξη ξεκαθαρίζει, επίσης, ότι η καταβολή του κεφαλαίου της ληξιπρόθεσμης οφειλής προς τους δικαιούχους επιφέρει την απόσβεση της οφειλής ως προς τα έξοδα, τους τόκους και το κεφάλαιο. «Μετά την κατά τα ανωτέρω εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, αποσβένεται κάθε απαίτηση των δικαιούχων κατά του ΕΦΚΑ από την αιτία αυτή. Η αποδοχή της εξόφλησης της απαίτησης από τους δικαιούχους πραγματοποιείται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του δικαιούχου – παρόχου που κατατίθεται στις αρμόδιες για την πληρωμή υπηρεσίες» καταλήγει το υπ. Εργασίας.

Πηγή: euro2day.gr  ,https://virus.com.gr