Αναζητούνται Διοικητές για το ΕΣΥ

Νέα πρόσωπα για να αναλάβουν το ”τιμόνι” σε 6 Δημόσια Νοσοκομεία ανά την Ελλάδα αναζητεί η Αριστοτέλους.

Με προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια (επισυνάπτεται), το Υπουργείο Υγείας καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών, περιγράφοντας τα απαραίτητα προσόντα και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχουν στη διάθεση τους οι υποψήφιοι, αλλά και τη διαδικασία που θα πρέπει να τηρηθεί.

Έτσι, τα Νοσοκομεία, όπου το έργο Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών δεν κρίθηκε επαρκές και πλέον ζητούνται επικεφαλής προς αντικατάσταση είναι:

1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής

  • Γενικό Νοσοκομείο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» και διασυνδεόμενο Παθολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Σπηλιοπούλειο «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ», Κοινός Διοικητής
  • Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ», Αναπληρωτής Διοικητής

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας & Θράκης

  • Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, Αναπληρωτής Διοικητής
  • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου, με αρμοδιότητα στην οργανική μονάδα της έδρας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, Αναπληρωτής Διοικητής

6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτ. Ελλάδος

  • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ», Διοικητής
  • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ», Αναπληρωτής Διοικητής

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για έως τρεις θέσεις (Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή) από τις αναφερόμενες και σε έως δύο Υγειονομικές Περιφέρειες, όπως διευκρινίζεται στην προκήρυξη.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 6 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15:00. Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας.

01 08 18 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ 2018

 

Πηγη:https://virus.com.gr