Αναζητούνται 8 για το ΔΣ της ΕΚΑΠΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) ανήρτησε το Υπουργείο Υγείας.

Ειδικότερα, η Αριστοτελους αναζητεί 8 στελέχη για το φορέα που θα τεθεί επικεφαλής του νέου συστήματος κεντρικοποιημένων προμηθειών στο ΕΣΥ. Βάσει του εγγράφου που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια προσδιορίζονται τόσο τα βασικά προσόντα όσο και η διαδικασία για την κάλυψη των 8 θέσεων. Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ενώ η θητεία των μελών θα είναι 3ετή, με δυνατότητα μιας ανανέωσης, μόνο.

Προκηρυξη ΕΚΑΠΥ

 

Πηγη:https://virus.com.gr/