Αναθεωρημένες οδηγίες από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ανακοίνωσε αναθεωρημένες οδηγίες για τη διαχείριση του «συνδρόμου Long Post COVID». Επιδίωξη της είναι να βοηθήσει τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στη διάγνωση και την αντιμετώπισή του.

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία συνιστά σε αναρρώσαντες από COVID-19, οι οποίοι παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών της νόσου Long Covid να απευθύνονται στους  ιδιώτες Πνευμονολόγους, της περιοχής τους, Το ίδιο προτείνει σε όσους έχουν απορίες και ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους.

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων των μελών της ΕΠΕ, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επικαιροποίησε τις οδηγίες. Υπόψη ελήφθησαν στοιχεία από ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς, όπως το NICE και το CDC και αξιοποιήθηκαν παρόμοιες οδηγίες που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες.

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία διευκρινίζει ότι ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά και τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται  τέσσερις εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. Το National Institute for Health and Care Excellence (NICE) προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2:

  1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα έως 4 εβδομάδες
  2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες
  3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome):αφορά σε σημεία και συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ό όρος Long COVID περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο.

Με δεδομένο  ότι η COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα συστήματα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ και το Mount Sinai, οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά από  τρεις μήνες, θα πρέπει να αρχίζουν το διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης πνευμονοπάθειας). Εφόσον ο έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει στην επαρκή αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες.

 

Αναφερόμενος στις οδηγίες ο  πρόεδρος της ΕΠΕ  καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Στέλιος Λουκίδης, επεσήμανε ότι  «πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων και καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19».

 

 

Πηγή: https://virus.com.gr/