Ανακοίνωση έναρξης αποστολής φυσικού αρχείου υποβολών ΕΔΑΠΥ για τους μήνες 06/2020 – 07/2020 – Παράταση υποβολών ΕΔΑΠΥ για το μήνα 07/2020

Ανακοινωση.

 

 

 

Πηγή: https://www.eopyy.gov.gr/