Ανακοίνωση ένωσης ακτινολόγων για το clawback

Α.Π. 03 – Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Επαγγελματιών Ακτινολόγων – Απεικονιστών Ελλάδος (ΕΕΑ -ΑΕ) συνεδρίασε εκτάκτως την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 με μοναδικό θέμα στην Ημερήσια Διάταξη το clawback για το έτος 2017 στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς, εργαστήρια και πολυϊατρεία.

Παρατηρώντας την κατανομή του clawback για το 2017, διαπιστώνεται ένας ασύμμετρος επιμερισμός και μια κατάφωρη επίθεση στην ειδικότητα της Ακτινολογίας, αφού στις άλλες εργαστηριακές ειδικότητες το αντίστοιχο ποσοστό clawback είναι της τάξεως του 4%, ενώ στην ειδικότητά μας η μέση τιμή είναι πάνω από 20% με ανώτατη αυτή των υπερήχων, η οποία αγγίζει το 50%.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα συντάσσεται με τις ληφθείσες αποφάσεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών οι οποίες αφορούν σε:

– Άμεση απόσυρση του clawback,
– Δημιουργία πλατφόρμας για την συλλογή υπογραφών ιατρών και φορέων που πλέον απαιτούν συλλογική σύμβαση σε επίπεδο κάθε Ιατρικού Συλλόγου,
– Εξέταση του άμεσου τρόπου αποχής ή/και διακοπής της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ και
– Δημιουργία επιτροπής για τον καθορισμό της ελάχιστης τιμής αποζημίωσης της ιατρικής επίσκεψης και κάθε ιατρικής πράξης και εργαστηριακής εξέτασης ανά ειδικότητα, με βάση το πραγματικό κόστος στο πλαίσιο της βέλτιστης ιατρικής πρακτικής.

Σχετικά με την τελευταία παράγραφο και επειδή το μέτρο αυτό πλήττει βαρύτατα την ειδικότητά μας, αποφασίστηκε ομόφωνα ο καθορισμός επιτροπής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΑ – ΑΕ, η οποία σε συνεργασία με άλλους φορείς και ιδιαίτερα με την Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία θα επιδιώξει να καθορίσει και να επιβάλλει στα αντίστοιχα όργανα την κατώτατη τιμή ανά ακτινολογική πράξη κάτω από την οποία δεν θα μπορεί να διαπραγματεύεται η σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΑ – ΑΕ,

Η Πρόεδρος
Πολυτίμη Λεονάρδου

Ο Γενικός Γραμματέας
Στυλιανός Μπενάκης

 

Πηγη:http://medispin.blogspot.gr