Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ για τους οικογενειακούς ιατρούς

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Μαρούσι, 02/10/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΠΥΥ
Οι συμβάσεις των οικογενειακών ιατρών που έληξαν στις 30-09-2020 με επικείμενη νομοθετική ρύθμιση θα παραταθούν έως τις 15-10-2020. Πέραν της ημερομηνίας αυτής προγραμματίζεται η σύναψη συμβάσεων με διαφορετικό τρόπο αποζημίωσης.
Πηγή: http://medispin.blogspot.com/