Ανακοίνωση σχετικά με την υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 24395/29-03-2019 (Α.Δ.Α.: 6ΕΑ3465ΦΥΟ-0ΞΖ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητή και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.

Η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων Διοικητή και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., που προκηρύχθηκαν σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 24395/29-03-2019 (Α.Δ.Α.: 6ΕΑ3465ΦΥΟ-0ΞΖ)  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται από 11 Απριλίου 2019 (η επομένη μέρα της δημοσίευσής της στα ημερήσια φύλλα εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας, Καθημερινή και Εφημερίδα των Συντακτών) έως 30 Απριλίου 2019 και ώρα 15:00. Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας.

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά αναλυτικά τις θέσεις Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των κάτωθι Νοσοκομείων ανά Υγειονομική Περιφέρεια:

α.) 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής:

  1. Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «ΣΩΤΗΡΙΑ», Διοικητή
  2. Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», με αρμοδιότητα στην οργανική μονάδα της έδρας «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», Αναπληρωτή Διοικητή

 

β.) 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου:

  1. Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λήμνου, Αναπληρωτή Διοικητή
  2. Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»-Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», Διοικητή

 

γ.) 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας:

  1. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», με αρμοδιότητα στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Αναπληρωτή Διοικητή

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΑΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

 

Πηγη:http://www.moh.gov.gr/