Ανακουφιστική φροντίδα για 300.000 άτομα – Εθνικό μητρώο ασθενών που τη χρειάζονται

Το σχεδιασμό του για τη διαχείριση χρόνιων και απειλητικών για τη ζωή ασθενειών, όπως είναι ο καρκίνος, ξεδιπλώνει το υπουργείο Υγείας. Στο πλαίσιο αυτό εκτός από την έγκαιρη και αποτελεσματική θεραπεία, επιδιώκει τη δημιουργία ενός συστήματος Ανακουφιστικής Φροντίδας, τομέας στον οποίο η χώρα μας υστερεί σημαντικά.

Η πρώτη δημόσια δομή Ανακουφιστικής Φροντίδας δημιουργείται στο Σπηλιοπούλειο Νοσοκομείο “Η Αγία Ελένη”. Την ίδια στιγμή με τη δημιουργία της πρώτης δημόσιας δομής, συστήνεται και το Εθνικό Μητρώο ασθενών ανακουφιστικής φροντίδας υγείας, μετά την ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου από τη Βουλή.
Στόχος είναι η διασφάλιση και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των χρονίως πασχόντων.
Αυτό το νέο σύστημα ανακουφιστικής φροντίδας, συνδυαστικά με τις λοιπές υφιστάμενες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, εστιάζει και εξυπηρετεί τις εξειδικευμένες ανάγκες των ασθενών και των οικογενειών τους που αποτελούν συχνά τους φροντιστές τους.

Ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, σε χθεσινή επίσκεψή του στο Σπηλιοπούλειο Νοσοκομείο δήλωσε: “Η χώρα μας έχει αποκτήσει πλαίσιο ανακουφιστικής φροντίδας και πλέον πρέπει να αποκτήσει και τις δομές. Θέλουμε το Σπηλιοπούλειο ‘η Αγία Ελένη’ να είναι η πρώτη δημόσια δομή για ανακουφιστική φροντίδα, ώστε οι συνάνθρωποι μας να μπορούν να έχουν τη βοήθεια που χρειάζονται όταν βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Η ανακουφιστική φροντίδα απευθύνεται σε πάνω από 300.000 άτομα. Ήδη έχουν αναπτυχθεί κάποιες ιδιωτικές δομές. Τώρα δημιουργείται και το πλαίσιο για να το επεκτείνουμε σε όλα τα επίπεδα. Το Σπηλιοπούλειο θα υπάρξει υπόδειγμα στην πορεία, μονάδας ανακουφιστικής φροντίδας”.

Το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πριν λίγους μήνες προβλέπει την για πρώτη φορά οργάνωση ενός αυτοτελούς συστήματος υγείας ειδικά για την ανακουφιστική φροντίδα.

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει:

1. Τη δημιουργία και οργάνωση συστήματος παροχής υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας.

2. Τον καθορισμό των δομών παροχής ανακουφιστικής φροντίδας και των ελάχιστων ποιοτικών κριτηρίων λειτουργίας τους και η οριοθέτηση του τρόπου και του ύψους της αποζημίωσής τους για τις υπηρεσίες που παρέχουν.

3. Την πρόβλεψη της συγκρότησης μίας διεπιστημονικής ομάδας επαγγελματιών υγείας για την παροχή εξειδικευμένης ανακουφιστικής φροντίδας, καθώς και της δυνατότητας επιμόρφωσης στο σύνολό τους των επαγγελματιών υγείας που παρέχουν υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας.

4. Την πρόβλεψη της σύστασης εθνικού μητρώου ασθενών ανακουφιστικής φροντίδας υγείας.

5. Την σύσταση και η οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας ως διεπιστημονικού συμβουλευτικού οργάνου, το οποίο θα συνδράμει το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (Κε.Σ.Υ) και το Υπουργείο Υγείας στη χάραξη της κεντρικής εθνικής πολιτικής για την ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας.

 

 

Πηγη: https://healthmag.gr/