Αναπτυξιακές Διαταραχές: Εντυπωσιακή συμμόρφωση στη θεραπεία χάρη σε ψηφιακή πλατφόρμα

Εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα της μελέτης παρατήρησης easypod™ Connect (ECOS), σε παιδιά με διαταραχές ανάπτυξης, που παρουσιάστηκαν με τη μορφή περιλήψεων στο 10ο Διεθνές Συνέδριο Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας. Πρόκειται για την πρώτη 5ετή μελέτη του είδους της, σε ευρεία κλίμακα, για τη χρήση μιας ηλεκτρονικής συσκευής αυτοματοποιημένης χορήγησης του φαρμάκου.

Τα ευρήματα έδειξαν επίπεδα συμμόρφωσης στη θεραπεία αυξητικής ορμόνης που χορηγείται μέσω του easypod, ύψους περίπου 80% μέχρι και για 3 χρόνια, τα οποία συνδέθηκαν με την κλινικά εμφανιζόμενη θετική απόκριση ανάπτυξης.

«Η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη συμμόρφωση είναι το κλειδί για την αποστολή μας σχετικά με την αναβάθμιση της διαχείρισης των διαταραχών ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής όσων επηρεάζονται. Η ελλιπής συμμόρφωση στη θεραπεία αποτελεί ένα ζήτημα για τη διαχείριση των περισσοτέρων χρόνιων νοσημάτων. Ωστόσο, η έγκαιρη ανίχνευση πιθανής ελλιπούς συμμόρφωσης είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη του φυσιολογικού τελικού ύψους σε ασθενείς που πάσχουν από διαταραχές αυξητικής ορμόνης», δήλωσε ο Luciano Rossetti, M.D., Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Επικεφαλής Παγκόσμιας Έρευνας & Ανάπτυξης του βιο-φαρμακευτικού τομέα της Merck.

Η μακροχρόνια, διεθνής πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης ECOS σχεδιάστηκε με σκοπό να διερευνήσει το επίπεδο συμμόρφωσης και τα αποτελέσματα ανάπτυξης σε 2.417 παιδιά που έλαβαν Saizen®,χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένη συνεχή αξιολόγηση της συμμόρφωσης μέσω της συσκευής easypod.

«Η ECOS αποτελεί μία μελέτη ορόσημο καθώς τα ευρήματα προσφέρουν τα πρώτα στοιχεία ευρείας κλίμακας που υποδεικνύουν ότι η χρήση μίας πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Υγείας (eHealthplatform) μπορεί να έχει θετική επίδραση στη συμμόρφωση στη θεραπεία των διαταραχών ανάπτυξης. Τα δεδομένα αυτά προστίθενται στα ολοένα και περισσότερα στοιχεία ότι το easypod μπορεί να βοηθήσει τους ιατρούς στην αποτελεσματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης στη θεραπεία αυξητικής ορμόνης με σκοπό τη βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων. Πράγματι, η παροχή πληροφοριών σε ασθενείς και γονείς / φροντιστές σχετικά με τη σημασία της συμμόρφωσης στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια συζήτησης των στόχων της θεραπείας, μπορεί να βελτιώσει την επακόλουθη συμμόρφωση», δήλωσε ο Καθηγητής Jan-Maarten Wit, Τμήμα Παιδιατρικής LeidenUniversityMedicalCenter, Ολλανδία, μέλος της Επιστημονικής Συντονιστικής Επιτροπής της ECOS και επιστημονικός σύμβουλος στη μελέτη.

Στην ECOS, τα επίπεδα συμμόρφωσης ήταν υψηλά καθ’ όλη τη διάρκεια των 5 ετών της θεραπείας, με 93,7% μέσο ποσοστό συμμόρφωσης κατά το πρώτο έτος και 87,2% μέσο ποσοστό συμμόρφωσης στα 3 πρώτα έτη. Με βάση την ατομική περίοδο παρακολούθησης κάθε ατόμου, η μέση συμμόρφωση ήταν 89,3%, ποσοστό που ισοδυναμούσε με <1 χαμένη ένεση ανά εβδομάδα κατά μέσο όρο, ανεξάρτητα από το εάν είχαν συνταγογραφηθεί 6 ή 7 εβδομαδιαίες ενέσεις.Οι προηγούμενες μελέτες είχαν αξιολογήσει αυτό το επίπεδο συμμόρφωσης ως ανώτερο του ορίου «υψηλό» ή «καλό». Συνολικά, τα δεδομένα υποδεικνύουν τη θετική συσχέτιση μεταξύ της συμμόρφωσης και των αποτελεσμάτων ανάπτυξης, υποστηρίζοντας έτσι την κλινική συνάφεια της παρακολούθησης της συμμόρφωσης.

«Η ηλεκτρονική συσκευή χορήγησης φαρμάκου, easypod, επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της συμμόρφωσης στις ενέσεις αυξητικής ορμόνης, εντός ενός κλινικού και ενός περιβάλλοντος πραγματικών συνθηκών, και έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύσει την υποβέλτιστη συμμόρφωση σε πρόωρο στάδιο και καθιστά δυνατή τη λήψη των κατάλληλων μέτρων», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής, Καθηγητής Peter Davies, ChildHealthResearchCentre, Πανεπιστήμιο του Queensland, Αυστραλία.

 

Πηγη:https://virus.com.gr