Αναπτύσσονται Θεραπευτικά Πρωτόκολλα ενώ τα Μητρώα “αγνοούνται”

Μανίκια έχουν σηκώσει οι αρμόδιες επιστημονικές ομάδες εργασίας για την ανάπτυξη των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων, καθώς τα πρώτα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα αναρτήθηκαν στη σελίδα του Υπουργείου Υγείας. Οι προσπάθειες φαίνεται πως έχουν εντατικοποιηθεί το τελευταίο διάστημα, με στόχο να καλυφθεί ένα βασικό κενό στην άσκηση αποτελεσματικής φαρμακευτικής πολιτικής. Βέβαια, το άλλο πολύτιμο «εργαλείο», τα μητρώα ασθενών, παραμένει ακόμη ανεκμετάλλευτο…

Μερικες ημέρες πριν, από το βήμα της ΕΣΔΥ, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, Γ. Γιαννόπουλος, ο οποίος είναι επικεφαλής της προσπάθειας, είχε αναφερθεί στα ΘΠ και στη συστηματική προώθηση τους, ώστε να επιτευχθεί η «απόλυτη αναγκαία συνάρτηση της ορθής ιατρικής πρακτικής με την εξορθολόγηση της φαρμακευτικής δαπάνης». Όπως τονίζει και στην εισήγηση του, άλλωστε, τα Πρωτόκολλα συνιστούν «χρήσιμο βοήθημα για την εφαρμογή κανόνων ορθής κλινικής πρακτική με στόχο την αποτελεσματική παροχή φροντίδας υγείας, αλλά και ένα εργαλείο συλλογής μεγάλων δεδομένων (big data) για τη λήψη αποφάσεων σχετικών με πολιτικές υγείας».

Έτσι, από τις συνολικά 16 κατηγορίες που αναμένεται να αναρτηθούν άμεσα, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου φιλοξενούνται ήδη 7 βασικά Θεραπευτικά Πρωτόκολλα, μερικά από τα οποία περιλαμβάνουν και επιμέρους θεραπευτικά πεδία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το βασικό πρωτόκολλο της Οστεοπόρωσης, που περιλαμβάνει και την Οστεοπόρωση από κορτικοειδή και τη Νόσο Paget. Τα υπόλοιπα βασικά ΘΠ που αναρτήθηκαν είναι για την Αρτηριακή Υπέρταση, για τη Δυσλιπιδαιμία και στην κατηγορία των Λοιμώξεων για την Οξεία Βρογχίτιδα, την Οξεία Ρινοκολπίτιδια, την Οξεία Φαρυγγοαμυγδαλίτιδα και την Πνευμονία Κοινότητας. Ωστόσο, άμεσα αναμένεται να αναρτηθούν και Πρωτόκολλα σε δύο νέα πεδία, μέχρι σήμερα ακάλυπτα, αυτά της Ογκολογίας και την Αιματολογίας.

Στόχος της Αριστοτέλους είναι η πλήρη αναμόρφωση του πεδίου των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και σε αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να έχουν αναρτηθεί, έως το καλοκαίρι, γύρω στα 40 ΘΠ. Σύμφωνα με τον κ. Γιαννόπουλο αναμένεται να αναρτηθούν συνολικά 70 Πρωτόκολλα, ενώ σταδιακά τα δεδομένα θα ψηφιοποιούνται και θα εντάσσονται στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Βέβαια, πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία, καθώς τα ΘΠ θα επικαιροποιούνται διαρκώς, ώστε να ακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις.

Η προσπάθεια ξεκίνησε με την ανασύσταση της Επιτροπής για την Παρακολούθησης της Φαρμακευτικής Δαπάνης, η οποία είναι, μεταξύ άλλων, υπεύθυνη για την έγκριση και εφαρμογή των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης στην κλινική πράξη, μέσω της ενσωμάτωσής τους στις ηλεκτρονικές εφαρμογές υγείας. Η σύνταξη τους βέβαια βασίστηκε στις εισηγήσεις των αντίστοιχων επιστημονικών ομάδων.

«Παράλληλα προωθείται η ανάπτυξη κλινικών πρωτοκόλλων τα οποία θα ενσωματωθούν στα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων και θα διασυνδεθούν με το σύστημα των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων, η ανάπτυξη και  ενσωμάτωση στη συνταγογράφηση ενός συνοπτικού ιατρικού ιστορικού, η ανάπτυξη του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή και η δημιουργία Μητρώων Χρονίων Παθήσεων», καταλήγει ο κ. Γιαννόπουλος.

Την ίδια ώρα, βέβαια, στο κομμάτι των Μητρώων Ασθενών ελάχιστα βήματα έχουν γίνει, όπως παραδέχθηκε και ο κ. Γιαννόπουλος στην ομιλία του στην ΕΣΔΥ. Οι όποιες προσπάθειες έχουν γίνει είναι μεμονωμένες και αποκομμένες, αλλά κατά τον κ. Γιαννόπουλο το κενό καλύπτεται εν μέρει από τα θεραπευτικά και διαγνωστικά πρωτόκολλα, ενώ την απαραίτητη ανάπτυξη των registries θα αναλάβει τελικά ο Φορέας HTA, καθώς συνιστούν βασικό τμήμα της διαδικασία αξιολόγησης.

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
ΟΞΕΙΑ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΟΞΕΙΑ ΦΑΡΥΓΓΟΑΜΥΓΔΑΛΙΤΙΔΑ
ΟΞΕΙΑ ΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑ

 

Πηγη:https://virus.com.gr