Ανοίγει ο δρόμος για λειτουργία ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας

Ανοίγει ο δρόμος για την ίδρυση και λειτουργία αυτόνομων ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας. Απόφαση που υπογράφει η υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης ρυθμίζει πολεοδομικά θέματα που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία των αυτοτελών ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας.

Σύμφωνα με την απόφαση «η αυτοτελής ιδιωτική Μ.Η.Ν. εντάσσεται στους φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας» και «εγκαθίσταται σε αυτοτελές κτίριο είτε σε λειτουργικά αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία».

Στο άρθρο 2 της απόφασης, ορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν σε πολεοδομικά θέματα. Πιο αναλυτικά, τα κτίρια στα οποία θα εγκαθίστανται αυτοτελείς ιδιωτικές Μ.Η.Ν. πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

– ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ: Επιτρέπεται όπου προβλέπεται από τους Όρους δόμησης της περιοχής.

-ΧΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ: Ειδικό Κτίριο (άρθρο 2–ν.4067/12Ν.Ο.Κ.)/ Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια στο τμήμα που καταλαμβάνει η Μ.Η.Ν. σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό (ΦΕΚ 59/Δ ́/1989).

– ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: Στη Μ.Η.Ν. απαιτείται να υπάρχει πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση ατόμων μειωμένης κινητικότητας σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 26 και 27 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.(ν.4067/2012).

-ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

•Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.Ο.Κ)−ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α ́/2012).

•Κτιριοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 59/Δ ́/1989).

•Κανονισμός Πυροπροστασίας: Εντάσσεται στην κατηγορία «χρήση Υγεία και κοινωνική Πρόνοια» στον Κανονισμό Πυροπροστασίας του π.δ.71/88 (ΦΕΚ 59/Α ́/1988).

Ιατρικές Πράξεις

Στο μεταξύ, λίστα με τις ιατρικές πράξεις οι οποίες επιτρέπονται να εκτελούνται σε Αυτοτελείς Ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ) ειδικότητας οφθαλμολογίας και πλαστικής επανορθωτικής χειρουργικής, περιλαμβάνει απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός.

Όπως διευκρινίζεται στις ΜΗΝ εκτελούνται ιατρικές πράξεις και παρέχεται νοσηλεία χωρίς διανυκτέρευση. Επιπρόσθετα, στις αυτοτελείς ΜΗΝ επιτρέπεται η εκτέλεση ιατρικών πράξεων μόνο με τοπική αναισθησία, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση, «θεσμοθετείται η λειτουργία αυτοτελών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν) για τις ειδικότητες:

α) Οφθαλμολογίας και

β) Πλαστικής/Επανορθωτικής Χειρουργικής

Όλες οι ακόλουθες επεμβάσεις δύνανται να διενεργούνται στις αυτοτελείς Μ.Η.Ν υπό την προϋπόθεση ότι δε συντρέχουν νοσηρές καταστάσεις που απαιτούν νοσηλεία του ασθενή ή ανάγκη μετεγχειρητικής παρακολούθησης, ούτε απαιτούν χορήγηση ενδοφλέβιας φαρμακευτικής αγωγής μεγάλης διάρκειας πέραν του ωραρίου λειτουργίας

Α.) Οι ιατρικές πράξεις ειδικότητας οφθαλμολογίας που δύνανται να διενεργούνται σε αυτοτελείς Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν) με τοπική αναισθησία είναι οι εξής:

Επεμβάσεις βλεφάρων.

Άλλες επεμβάσεις κερατοειδούς, σκληρού και επιπεφυκότα.

Επεμβάσεις δακρυϊκής συσκευής.

Επεμβάσεις γλαυκώματος και σύνθετες επεμβάσεις καταρράκτη.

Επεμβάσεις φακού ( από καταρράκτη ή άλλη αιτία).

Κερατοπλαστική.

Νευρολογικές και αγγειακές διαταραχές του οφθαλμού με συνυπάρχουσες παθήσεις – Επιπλοκές Ύφαιμα και συντηρητική(μη χειρουργική) διαχείριση τραύματος οφθαλμού.

Νευρολογικές και αγγειακές του οφθαλμού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές.

Ενδοϋαολοειδικές εγχύσεις, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται φάρμακα νοσοκομειακής χρήσης.

Επεμβάσεις υαλοειδεκτομής.

Β.) Οι ιατρικές πράξεις ειδικότητας πλαστικής/επανορθωτικής χειρουργικής που δύνανται να διενεργούνται σε αυτοτελείς Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν) με τοπική αναισθησία είναι οι εξής:

Συρραφή-αντιμετώπιση μικρών τραυμάτων δέρματος και μαλακών μορίων που δε συνοδεύονται από κακώσεις ή άλλες βλάβες που απαιτούν νοσηλεία, καθώς και παροχέτευση φλεγμονών(μικρών κυστικών συλλογών).

Συρραφή-αντιμετώπιση μικρών και επιφανειακών τραυμάτων περιοχής προσώπου που δεν έχουν συμμετοχή οστών ή ζωτικών οργάνων προσώπου.

Χειρουργικός καθαρισμός και τοποθέτηση δερματικών μοσχευμάτων σε μικρά εγκαύματα που δεν συνδυάζονται με άλλες καταστάσεις που απαιτούν την παρακολούθηση του ασθενούς.

Αντιμετώπιση επίκτητων δυσμορφιών λόγω τραύματος, εγκαύματος, μετεγχειρητικών νεοπλασιών ή ακτινοβολίας (όπως αφαίρεση και πλαστική Ζ σε ρικνωτικές ουλές – δύσμορφες ουλές, αφαίρεση κοκκιωμάτων , βλεφαρόπτωση).

Αφαίρεση και αποκατάσταση μικρών καλοηθών ή κακοήθων όγκων του δέρματος και των μαλακών μορίων.

Αφαίρεση και αποκατάσταση μικρών όγκων κεφαλής και τραχήλου που δεν συμπεριλαμβάνουν οστά ή ζωτικά όργανα.

Τοποθέτηση μοσχευμάτων σε λεμφοιδηματικά έλκη.

Χειρουργικός καθαρισμός μικρών κατακλίσεων που δεν απαιτούν ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή.

Αντιμετώπιση βλαβών περιφερικών νεύρων καθώς και συρραφές αυτών.

Μικρές αισθητικές παρεμβάσεις όπως πλαστική βλεφάρων, δυσμορφία ρινός.

Εφαρμογές LASER για αφαίρεση – καυτηριασμό μικρών βλαβών, θηλώματα, καλοήθεις σπίλοι, μικρά αιμαγγειώματα.

Αντιμετώπιση συγγενών και επίκτητων βλαβών περιοφθαλμικής χώρας όπως ξανθελάσματα βλεφάρων, εκτρόπιο, εντρόπιο, καλοήθεις βλάβες, κακοήθεις βλάβες που δεν διηθούν τον οφθαλμό.

Διάνοιξη-Παροχέτευση ή Αφαίρεση κύστεων φαγεσώρων, φλυκταινών, αποστημάτων, δοθιήνων.

Παροχέτευση και χειρουργική αφαίρεση πυώδους ιδρωταδενίτιδας.

Αναθεώρηση χειρουργικού τραύματος, δερμα-υποδόριο, με συμμετοχή ή όχι περιτονίας.

Χειρουργική ονύχων, δυστροφίες, είσφρυση, μυκητίαση, υπονύχιο αιμάτωμα, ανάπλαση κοίτης όνυχος, βιοψία.

Διόρθωση υπερτροφικών ουλών με έγχυση στεροειδών.

Λιποανακύκλωση, λιπομεταφορά.

Ρυτιδεκτομές.

Βιοψία χείλους.

Εκτομή βλαβών στα χείλη.

Αποκατάσταση ελλείμματος βλεφάρου.

 

Πηγη:http://www.healthview.gr