Ανοσοθεραπεία: Το φορτίο μετάλλαξης προβλέπει θεραπευτική επιτυχία

Ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο δεν επωφελούνται όλοι εξίσου από την θεραπεία του καρκίνου με αναστολείς σημείων ελέγχου (ICI).

Το βάρος της μετάλλαξης μπορεί να είναι καθοριστικό για την κλινική ανταπόκριση στην πλούσια σε παρενέργειες αλλά  και δαπανηρή ανοσοθεραπεία. Αυτό είναι το εύρημα ιατρών και επιστημόνων από το Κέντρο Καρκίνου Memorial Sloan Kettering, στην Νέα Υόρκη, στα πλαίσια μελέτης που πραγματοποίησαν και η οποία δημοσιεύτηκε στο Nature Genetics.

Μέχρι στιγμής, μερικοί μόνο ασθενείς με καρκίνο επωφελούνται από την ανοσοθεραπεία. Ως εκ τούτου, οι ερευνητές του καρκίνου αναζητούν βιοδείκτες που μπορούν να προβλέψουν εάν οι ασθενείς θα ανταποκριθούν στην ICI ή όχι.

Οι συντάκτες της μελέτης συγκέντρωσαν κλινικά και γενετικά δεδομένα από 1.662 ασθενείς με μεταστατική νόσο όγκων που είχαν υποβληθεί σε θεραπεία με ICI. Η συνολική επιβίωσή τους υποβλήθηκε σε σύγκριση με μια άλλη ομάδα 5.371 ασθενών, στους οποίους ένας ορισμένος αριθμός γονιδίων στον όγκο αναλύθηκε πλήρως (MSK-IMPACT) πριν από τη θεραπεία. Αποδείχθηκε ότι οι ασθενείς, που συμπεριλαμβάνονταν μεταξύ του 20% των ασθενών με το υψηλότερο φορτίο μετάλλαξης σε όλα τα δείγματα όγκων που ελήφθησαν, είχαν στατιστικά σημαντικά παρατεταμένη συνολική επιβίωση.

“Η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει τη διαπίστωση ότι το φορτίο όγκου μετάλλαξης – δηλαδή ο αριθμός των αποκτώμενων γενετικών αλλαγών – συνδέεται με την ανταπόκριση στη θεραπεία ICI και την παρατεταμένη επιβίωση”, λέει ο Stefan Fröhling, Εκτελεστικός Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ογκογόνων NCT) στη Χαϊδελβέργη. Είναι  μάλιστα πεπεισμένος ότι τα αποτελέσματα έχουν μεγάλη σημασία για την κλινική πρακτική.

 

Πηγές: Nature Genetics  ,https://www.iatronet.gr/