Αντικαρκινική εταιρεία: Πολύ καλό για να είναι εφικτό το σχεδιαζόμενο Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών

Η ίδρυση του Ινστιτούτου προβλέπεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, όμως σύμφωνα με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, στην πράξη, η υλοποίησή του είναι από δύσκολη έως ακατόρθωτη!

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου που αναμένεται να ψηφιστεί αυτή την εβδομάδα, «κρίνεται σκόπιμη η ίδρυση ενός φορέα ο οποίος θα εισηγηθεί την εθνική στρατηγική για τον καρκίνο και θα αναλάβει τον συντονισμό όλων των δράσεων που αφορούν τη διαχείριση της νόσου».

Η γενική αυτή διατύπωση εξειδικεύεται σε 17 άρθρα, στα οποία περιγράφεται ότι το Ινστιτούτο θα αναλάβει αρμοδιότητες που αφορούν όλες τις διαστάσεις – ιατρικές, κοινωνικές, οικονομικές – της διαχείρισης του καρκίνου. Οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν τα πάντα, από την έρευνα και την πρόληψη μέχρι τη διάγνωση και θεραπεία όλων των μορφών καρκίνου, καθώς και τον συντονισμό όλων των φορέων που ασχολούνται με τον καρκίνο σε όλη τη χώρα.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών (ΕΙΝΕ) θα διοικείται από 9μελες συμβούλιο – περιλαμβανομένου του προέδρου και αντιπροέδρου – το οποίο θα συγκροτείται με απόφαση του υπουργού Υγείας. Προβλέπεται και γενικός επιστημονικός διευθυντής πλήρους (αλλά όχι αποκλειστικής) απασχόλησης.

«Πρόκειται για ένα σχέδιο μεγαλόπνοο, αλλά στην πράξη ανεφάρμοστο, διότι οι στόχοι που θέτει είναι δυσανάλογοι προς τις υπαρκτές δυνατότητες», αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Ευάγγελος Φιλόπουλος, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια και επί διαφόρων κυβερνήσεων έχει δει πολλά εθνικά σχέδια για τον καρκίνο να μην… εφαρμόζονται!

Ο ίδιος εξηγεί – όπως άλλωστε τόνισε και στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή κατά τη συζήτηση του νομοσχέδιου– ότι κατ’ αρχήν δεν υπάρχουν τα κονδύλια που απαιτούνται για την λειτουργία του ΕΙΝΕ όπως περιγράφεται στο νομοσχέδιο.

Εκτιμά πως όσα σχεδιάζονται δεν διέπονται από την αρχή της πλήρους διαφάνειας και πιθανότατα θα οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων και θα προκαλέσουν τριβές μεταξύ των φορέων που σήμερα ασχολούνται με τη διαχείριση του καρκίνου.

Τι προτείνει η Αντικαρκινική Εταιρεία

Αντί του… μεγαλεπήβολου ΕΙΝΕ, η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία προτείνει:

  • Πλήρη ανάλυση των αιτιών για τις οποίες δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών και επίλυση των δυσκολιών, ώστε να υλοποιηθεί. Σύμφωνα με τον κ.Φιλόπουλο, «αυτή η αναγκαιότητα δεν χρειάζεται, ούτε δικαιολογεί, τη δημιουργία μέγα-ινστιτούτων».
  • Διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων στις υπάρχουσες δομές, για ενίσχυση του προσωπικού και βελτίωση – επέκταση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ο κ.Φιλόπουλος αναφέρει ενδεικτικά το παράδειγμα της ανακουφιστικής φροντίδας «η οποία είναι σχεδόν ανύπαρκτη στην Ελλάδα και δεν χρειάζεται ένα εθνικό ινστιτούτο για να τη συντονίσει, αλλά πρωταρχικά τη δημιουργία στοιχειωδών υποδομών που θα την παράσχουν».
  • Συνεννόηση και συνεργασία ανάμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας και τους φορείς που ασχολούνται με τον καρκίνο, «χωρίς αντιλήψεις προσοδοθηρίας ή χειραγώγησης».
  • Επικεντρωμένες, απλές και έξυπνες δράσεις πρόληψης, με κινητοποίηση όλων των υφιστάμενων δυνάμεων που ασχολούνται ή μπορούν να ασχοληθούν με αυτόν τον τομέα. «Εμπειρία υπάρχει, δυνάμεις αξιοποιήσιμες επίσης. Χρειάζεται έμπνευση, αφοσίωση και ικανότητα πειθούς για να προχωρήσουμε ως χώρα», καταλήγει ο πρόεδρος της Εταιρείας.

Πηγη:https://www.onmed.gr