Αντιμετώπιση ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες την εποχή του COVID-19

Ισορροπία ανάμεσα σε δύο εν δυνάμει θανατηφόρες νόσους

Στους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίστηκαν οι ασθενείς με σοβαρά αιματολογικά νοσήματα σε δύο μεγάλα νοσοκομεία της χώρας την εποχή της COVID-19, εστιάστηκαν οι ομιλητές στη 2η ενότητα της χθεσινής μέρας του Cancer Week, η οποία είχε θέμα τις αιματολογικές κακοήθειες.

Την ενότητα συντόνισε ο Καθηγητής Θεραπευτικής-Αιματολογίας, Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών, Θεραπευτική Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσ. Αλεξάνδρα, Ευάγγελος Τέρπος, που υπενθύμισε ότι αυτή τη στιγμή στην παραπάνω Μονάδα ασχολούνται και με το πρόγραμμα πλασμαφαίρεσης από ασθενείς που ανάρρωσαν από COVID-19, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σαν θεραπεία σε άλλους ασθενείς.

Όπως τόνισαν, τόσο η Επίκουρη Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Μεθοδολογίας Κλινικής Έρευνας ΕΚΠΑ, Μαρία Γαβριατοπούλου, όσο και η Αιματολόγος, Διευθύντρια, Αιματολογική – Λεμφωμάτων Κλινική & Μονάδα ΜΜΟ, Γ.Ν.A. «Ευαγγελισμός», Μαρία Παγώνη, την περίοδο της Covid-19, o στόχος των γιατρών ήταν να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο της λοίμωξης χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο την ογκολογική κατάσταση του ασθενούς. Στους ασθενείς με Πολλαπλό Μυέλωμα έκανε ιδιαίτερη αναφορά η κ. Γαβριατοπούλου, τονίζοντας ότι αποτελούν μια ειδική υποκατηγορία των αιματολογικών ασθενών με ειδικά επιβαρυμένο υπόβαθρο ανοσοκαταστολής και άρα εν δυνάμει ιδιαίτερα ευάλωτους για σοβαρή νόσηση σε περίπτωση λοίμωξης COVID-19.

Όπως ανέφερε, στο Νοσ. Αλεξάνδρα όπου αντιμετωπίζεται ένας μεγάλος αριθμός ασθενών με ΠΜ, αξιολογήθηκαν οι ανάγκες του κάθε ασθενούς για να κριθεί σε ποιες περιπτώσεις έπρεπε να συνεχιστεί η θεραπεία η όχι, έγινε ευρεία χρήση της τηλεϊατρικής και των νέων τεχνολογιών για να μειωθεί η φυσική παρουσία των ασθενών στο νοσοκομείο, οι αυτόλογες μεταμοσχεύσεις σταμάτησαν την περίοδο του lockdown, και επανακινητοποιήθηκαν στη συνέχεια, ενώ στις κλινικές μελέτες παρατηρήθηκαν κάποιες παύσεις η καθυστερήσεις στην αρχή, αλλά συνεχίστηκαν αργότερα.

Από την πλευρά της, η κ. Παγώνη, εστιάστηκε στους ασθενείς με μυελικά νεοπλάσματα, ανέφερε ότι στον «Ευαγγελισμό» έγινε προσπάθεια για χορήγηση θεραπείας εκτός νοσοκομείου όπου ήταν εφικτό, για απαραίτητες νοσηλείες οι θάλαμοι ήταν μονόκλινοι η δίκλινοι, οι μεταγγίσεις πραγματοποιούντο με ραντεβού, ενώ όπου το νόσημα ήταν επιθετικό η θεραπεία άρχιζε άμεσα.

Για τις αλλογενείς μεταμοσχεύσεις, η κ. Παγώνη τόνισε ότι συνήθως αφορούν ασθενείς με επιθετικά νοσήματα και δεν μπορούν να αναβληθούν. Ωστόσο, αυτό που τόνισε η κ. Παγώνη, είναι οι αποσπάσεις των γιατρών από την αιματολογική κλινική του Ευαγγελισμού στην κλινική Covid-19 του Ιδρύματος. «Παρότι είναι κατανοητό ότι οι κλινικές CoVID-19 πρέπει να στελεχώνονται, ωστόσο είναι σημαντικό αυτό να μη γίνεται με προσωπικό από κλινικές που ήδη είναι σε πίεση και υποστελεχωμένες, και η αιματολογική κλινική του Ευαγγελισμού είναι μία από αυτές», είπε χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε, ότι πρέπει να δώσουμε προσοχή στους ασθενείς με Covid-19, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμελούνται οι υπόλοιποι ασθενείς.

 

 

Πηγή: HealthDaily