Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας: Επιστημονική Συνάντηση στην ΕΣΔΥ

Νέα δεδομένα αναμένονται στην αγορά φαρμάκου, με την δημιουργία του Οργανισμού Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, ο οποίος θα αξιολογεί τα καινοτόμα φάρμακα, με στόχο στη συνέχεια να τα αποζημιώνει και επομένως οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση όσο πιο άμεσα γίνεται σε νέες θεραπείες.

Με στόχο να φωτίσει λίγο περισσότερα τα γεγονότα, η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Οικονομίας και Πολιτικής της Υγείας (ΕΕΕΟΠΥ), με την επιστημονική υποστήριξη της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φαρμακοοικονομίας (ΕΕΕΦ) και τη συνεργασία του Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, πραγματοποιούν την Τετάρτη 28 Μαρτίου Επιστημονική Συνάντηση στο αμφιθέατρο της ΕΣΔΥ, σχετικά με τα νέα δεδομένα που αφορούν στην Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας.

Στόχος της συνάντησης, είναι η αποτύπωση των θέσεων και η καταγραφή των προτάσεων των εκπροσώπων της Πολιτείας, της Επιστημονικής Κοινότητας αλλά και των Αρμοδίων Φορέων, στο πλαίσιο του διαλόγου αναφορικά με τη διαμόρφωση των απαιτούμενων πολιτικών, που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη και εξέλιξη της Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (HTA), σε πολιτικό, επιστημονικό και οικονομικό επίπεδο.

Όπως έχει τονίσει πολλές φορές ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, κάθε νέο φάρμακο που θα έρχεται στη χώρα, θα αξιολογείται από ειδικούς. «Η εν λόγω Επιτροπή του HTA, θα περιλαμβάνει ειδικούς εμπειρογνώμονες και ανθρώπους που έχουν πολύ συγκεκριμένη επιστημονική γνώση σε παιδεία, φάρμακο-κλινικής φαρμακολογίας, φάρμακο-επιδημιολογίας, φάρμακο-οικονομίας. Τα στελέχη αυτά, θα αξιολογούν κάθε νέο φάρμακο με επιστημονικά κριτήρια, πολύ συγκεκριμένα, τα οποία έχουν προσδιοριστεί. Και θα γνωμοδοτούν για την προστιθέμενη θεραπευτική του αξία. Και άρα, για το αν πρέπει να αποζημιώνεται από το Ελληνικό Δημόσιο. Στη συνέχεια ο Υπουργός θα δέχεται μία εισήγηση, όπου θα συνυπολογίζεται μία διαπραγμάτευση που θα γίνεται από μία ειδική Επιτροπή, με τις φαρμακευτικές, για πιο προσιτές τιμές. Αυτό, επίσης πρώτη φορά θα γίνεται στην χώρα. Δηλαδή, μέχρι τώρα, ό,τι τιμή έπαιρνε ένα φάρμακο, αυτή και αποζημιωνόταν. Αυτό αλλάζει».

 

Πηγη:https://www.onmed.gr