Απαγόρευση “παράλληλων” εξαγωγών για πέντε φάρμακα – Σε ισχύ για άλλα 40 – Τι αλλάζει

Τα προϊόντα που είναι σε έλλειψη επί δύο μήνες και πλέον δεν θα μπορούν να εξαχθούν ακόμη και εάν δεν έχει εκδοθεί από τον Οργανισμό απόφαση απαγόρευσης.

Την απαγόρευση “παράλληλων” εξαγωγών για πέντε επιπλέον φάρμακα, ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Τα συγκεκριμένα προϊόντα περιλαμβάνονται σε πίνακα, ο οποίος παρατίθεται πιο κάτω και είναι τα εξής:

  • Accurefic fc tab (20 + 12,5) mg/tab.
  • Accupron fc tab 5 mg.
  • Accupron fc tab 40 mg.
  • Anapen inj. sol 150 mcg/0,3 ml pf. syr.
  • Anapen inj. sol 300 mcg/0,3 ml pf. syr.

Στον ίδιο πίνακα, αναφέρονται 20 φάρμακα για τα οποία αίρεται προηγούμενη απαγόρευση επανεξαγωγής και άλλα 40 για τα οποία η απαγόρευση εξακολουθεί να ισχύει.

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Ιωάννης Μαλέμης τονίζει πως, στο εξής, θα απαγορεύονται αυτοδίκαια οι παράλληλες εξαγωγές φαρμάκων τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο του ΕΟΦ με τις ελλείψεις (παρατίθεται πιο κάτω) και παρουσιάζουν έλλειψη για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.

Πρόκειται για 51 φάρμακα για διάφορες παθήσεις, 20 νοσοκομειακά, 8 εμβόλια και 13 φάρμακα που εισάγονται από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ).

Τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν θα μπορούν να εξαχθούν ακόμη και εάν δεν έχει εκδοθεί από τον Οργανισμό απόφαση απαγόρευσης. Σκοπός είναι να διασφαλίζεται η περίθαλψη των ασθενών πρωτίστως στη χώρα μας και η προστασία της δημόσιας υγείας γενικότερα.

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, τα παραπάνω είναι σε ισχύ από την Τρίτη. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της απαγορεύεται επίσης κάθε αποθεματοποίηση των εν λόγω προϊόντων.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι η υποχρέωση της διάθεσης αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά ισχύει για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που εισέρχονται στην Ελλάδα με έγκριση του ΕΟΦ για έκτακτη εισαγωγή ή κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία με ξενόγλωσση επισήμανση.

Προτεραιότητα

Σε κάθε περίπτωση, η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην εγχώρια αγορά κατά προτεραιότητα από όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης (κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία) σύμφωνα με τη ζήτηση και τη συνταγογράφησή τους, είναι επιβεβλημένη.

Η διοίκηση του ΕΟΦ προειδοποιεί πως επιτηρεί την τήρηση των υποχρεώσεων επάρκειας των προϊόντων και πως η μη επαρκής κάλυψη των αναγκών των ασθενών επισύρει την επιβολή κυρώσεων.

Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μέχρι να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί με νεώτερη απόφαση του ΕΟΦ.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

 

Πηγη:https://www.iatronet.gr