Απαντήσεις της Αριστοτέλους για τους Οικογενειακούς Γιατρούς και την ΠΦΥ

Την ανάγκη να αποσαφηνίσει τις λεπτομέρειες γύρω από τις διαδικασίες και τα κριτήρια αντιστοίχισης του πληθυσμού σε οικογενειακούς γιατρούς και την επιλογή των τελευταίων «ένιωσε» το Υπουργείο Υγείας.

Ο «οδηγός» γύρω από την αντιστοίχιση έρχεται μετά από τις καταγγελίες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ (ΠΟΣΕΥΠΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ), αλλά και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) σύμφωνα τις οποίες η Αριστοτέλους προσπαθεί αυθαίρετα να στελεχώσει τις τοπικές Μονάδες Υγείας  (Τ.Ο.Μ.Υ ) με μετακίνηση ιατρικού προσωπικού από τα Κέντρα Υγείας  και να αναθέσει καθήκοντα οικογενειακού ιατρού σε ήδη υπηρετούντες θεράποντες ιατρούς. Μάλιστα, κάλεσε τους γιατρούς να αντισταθούν σε αυτή την «επιστράτευση», όπως τη χαρακτηρίζει. Μάλιστα υποστηρίζουν πως η «επίταξη» εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας του υπουργείου Υγείας «να αντιπαρέλθει του προβλήματος που προέκυψε με τους οικογενειακούς γιατρούς οι οποίοι δεν επέδειξαν ενδιαφέρον ούτε για τις ΤΟΜΥ αλλά ούτε για τον ΕΟΠΥΥ». Σύμφωνα με τους φορείς των γιατρών πρόκειται για μη νόμιμη κίνηση, βάσει του άρθρου 6 του Ν.4486/2017, το οποίο «ορίζει ρητά ότι ο οικογενειακός ιατρός μπορεί να είναι ιατρός του κλάδου ιατρών ΕΣΥ που υπηρετεί και παρέχει τις υπηρεσίες του στις ΤΟΜΥ, στα κέντρα Υγείας και σε λοιπές δημόσιες μονάδες ΠΦΥ». Όπως αναφέρει ο ΙΣΑ, «γίνεται λοιπόν σαφές ότι δεν είναι εκ του νόμου υποχρεωτική αλλά μόνο δυνητική η εγγραφή πληθυσμού ευθύνης στους συγκεκριμένους δημόσιους λειτουργούς και ως Οικογενειακοί Ιατροί». Τον ίδιο νόμο, αλλά και άλλους, χρησιμοποιεί η Αριστοτέλους για να δικαιολογήσει την επιλογή της αξιοποίησης των γιατρών άλλων δομών.

Ο «οδηγός»

Τι ακριβώς είναι η αντιστοίχιση και γιατί έπρεπε να γίνει;

 • Η αντιστοίχιση ολόκληρου του πληθυσμού σε Οικογενειακούς Ιατρούς (ΟΙ) έγινε με σκοπό την επιτάχυνση και διευκόλυνση  της διαδικασίας εγγραφής σε Οικογενειακό Ιατρό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του ν.4486/2017.
 • Έτσι, κάθε κάτοχος ΑΜΚΑ και ΑΥΠΑ αντιστοιχίσθηκε τυχαία και ηλεκτρονικά με έναν Οικογενειακό Ιατρό, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.4486/2017.
 • Οικογενειακοί ιατροί βάσει του ανωτέρου νόμου μπορεί να είναι:
 • ιατροί κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν και παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις Το.Μ.Υ., στα Κέντρα Υγείας και σε λοιπές δημόσιες μονάδες Π.Φ.Υ
 • ιατροί που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Ομάδας Υγείας του άρθρου 106 του ν. 4461/2017
 • ιατροί συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης.
 • Ως οικογενειακοί ιατροί ορίζονται ιατροί ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας για τον ενήλικο πληθυσμό και παιδίατροι για τον παιδικό πληθυσμό.

Πώς και με τι κριτήρια έγινε η αντιστοίχιση;

Η αντιστοίχιση πραγματοποιήθηκε από την ΗΔΙΚΑ μέσω του ηλεκτρονικού συστήματός της.

Για την αντιστοίχιση ελήφθησαν υπόψη,

 • για τους μεν Λήπτες Υπηρεσιών Υγείας (ΛΥΥ):
 • η ηλικία (για την διάκριση μεταξύ Οικογενειακού Ιατρού   ενήλικου   και   παιδικού   πληθυσμού)   και
 • ο  τόπος διαμονής  κάθε  Λήπτη  Υπηρεσιών  Υγείας,  όπως  αυτά  τηρούνται  στη  βάση δεδομένων για τους ΑΜΚΑ ή ΑΥΠΑ.
 • για τους  Οικογενειακούς  Ιατρούς:
 • η ειδικότητα  (για  την  διάκριση  μεταξύ Οικογενειακού  Ιατρού  ενήλικου  και  παιδικού  πληθυσμού)  και
 • ο τόπος παροχής  υπηρεσιών

Και πώς έγινε;

Κάθε Λήπτης Υπηρεσιών Υγείας αντιστοιχίσθηκε με βάση τον τόπο διαμονής του με έναν Οικογενειακό  Ιατρό  τυχαία,  χωρίς  να  λαμβάνεται  υπόψη  ο  ανώτατος  πληθυσμός ευθύνης που έχει τεθεί στο άρθρο 6 του ν.4486/2017.

Και ποιος είναι ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης του οικογενειακού ιατρού;

 • Για τους ιατρούς ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας, ο ανώτατος πληθυσμός τον οποίο μπορούν να εγγράψουν (δηλαδή ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης τους) είναι έως 2.250 ενήλικες.
 • Για τους παιδιάτρους, ο ανώτατος πληθυσμός τον οποίο μπορούν να εγγράψουν (δηλαδή ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης τους) είναι έως 1.500 παιδιά

Συνεπώς:

Εντός του ίδιου Δήμου όλοι οι Οικογενειακοί  Ιατροί  (ανάλογα  με  την  ηλικία  του  πληθυσμού)  αντιστοιχίζονται τυχαία   με   αριθμό   Ληπτών   Υπηρεσιών   Υγείας   ίσο   με   το   σύνολο   των   Ληπτών Υπηρεσιών  Υγείας  διαιρούμενο  δια  του  αριθμού  των  Οικογενειακών  Ιατρών  που παρέχουν υπηρεσίες εντός του Δήμου.

Ποια είναι η σχέση αντιστοίχισης και εγγραφής;

 Όπως είπαμε, η αντιστοίχιση έγινε με σκοπό να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία της υποχρεωτικής εγγραφής. Η  αντιστοίχιση  ενός Λήπτη  Υπηρεσιών  Υγείας  με  Οικογενειακό  Ιατρό  δεν  σημαίνει  την εγγραφή του.

Και πώς θα γίνει η εγγραφή ενός Λήπτη Υπηρεσιών Υγείας; 

Η διαδικασία της εγγραφής ξεκινά με την υποβολή αίτησης εγγραφής εκ μέρους του Λήπτη Υπηρεσιών Υγείας και ολοκληρώνεται κατά την πρώτη επίσκεψή του στον Οικογενειακό Ιατρό  επιλογής του.

 

Πηγη:https://virus.com.gr