Απογοητευμένοι από τις αμοιβές και τις συνθήκες δουλειάς οι εργαζόμενοι του ΕΣΥ

Τι έδειξε πρόσφατη έρευνα για την εργασιακή ικανοποίηση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Έντονα δυσαρεστημένοι είναι γιατροί και νοσηλευτές του ΕΣΥ από τις αμοιβές τους και από τις συνθήκες και προοπτικές της εργασίας τους.

Αυτό συμπεραίνει πρόσφατη διερεύνηση της εργασιακής ικανοποίησης του προσωπικού των δημόσιων νοσοκομείων, η οποία δημοσιεύεται στο τελευταίο τεύχος των Αρχείων Ελληνικής Ιατρικής (τόμος 35, Δεκέμβριος 2018).

Στη μελέτη διερευνήθηκε η ικανοποίηση των εργαζομένων σε εννέα τομείς (αμοιβές, προοπτική προαγωγής, επίβλεψη, προνόμια, ανταμοιβή, συνθήκες εργασίας, σχέσεις με συναδέλφους, φύση εργασίας, επικοινωνία στο εργασιακό περιβάλλον).  Μόνον τρεις τομείς «βαθμολογήθηκαν» ως ικανοποιητικοί – η επίβλεψη, οι σχέσεις με τους συναδέλφους και η φύση της εργασίας, τομείς όπου έως και 6 στους δεκά ερωτώμενους.

Γίνεται σαφές ότι στους εργαζόμενους του ΕΣΥ αρέσει αυτό που κάνουν και η μεταξύ τους συνεργασία είνιαι καλή. Ωστόσο, είναι πολύ δυσαρεστημένοι για τις συνθήκες υπό τις οποίες καλούνται να εργαστούν και από τις αμοιβές τους, οι οποίες όπως είναι γνωστό τα τελευταία χρόνια έχουν υποστεί μεγάλες περικοπές.

Έτσι, σχεδόν 8 στους δέκα συμμετέχοντες στην έρευνα (77,4%) δήλωσαν δυσαρέσκεια για τις αμοιβές, ενώ σε ποσοστό 55,2% εμφανίστηκαν ανικανοποίητοι από τις συνθήκες εργασίας, οι οποίες – σύμφωνα με τις απαντήσεις της πλεινότητας – δεν δημιουργούν προοπτικές ανέλιξης (53,4%), δεν προσφέρουν κανενός είδους ανταμοιβή (57%), ούτε εξασφαλίζουν προνόμια (64,5%)

Η συνολική εργασιακή ικανοποίηση χαρακτηρίζεται ως μέτρια.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους Ι. Πασχαλίδου και Π. Μπογιατζίδη του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας, στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Στις νοσοκομειακές μονάδες Έδεσσας και Γιαννιτσών του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας. Διανεμήθηκαν συνολικά 280 ερωτηματολόγια και συμπληρώθηκαν 241. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Job Satisfaction Survey (JSS), το οποίο αποτελείται από 36 ερωτήσεις
στις οποίες οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να δώσουν τις απαντήσεις τους σε εξάβαθμη κλίμακα Likert (διαφωνώ πολύ έως συμφωνώ πολύ).

Για τη βελτίωση της ικανοποίησης των εργαζομένων στο ΕΣΥ, οι ερευνητές προτείνουν μεταξύ άλλων παροχή κινήτρων, αναγνώριση του παρεχόμενου έργου, εξατομικευμένες βραβεύσεις, δυνατότητα επιμόρφωσης και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.

Πηγη:https://www.onmed.gr